Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Groep 8 vindt de vraagstelling van aardrijkskunde maar stom. Wat betekent dit voor mij?

22 mei 2015

In een gesprek met groep 8 wordt het Cindy Verhoek duidelijk dat haar leerlingen de vraagstelling van aardrijkskunde in de toetsen maar ‘stom’ vinden. Wanneer ze vraagt wat ze hierbij bedoelen staat het woord stom gelijk aan moeilijk. Wat is de volgende stap? Haar blog over externe attributies. ‘De kinderen leren op de juiste manier, maar kunnen op deze manier niet laten zien welke kennis ze bezitten. IK moet iets veranderen!’

attriiiWekelijks krijgen de kinderen in groep 8 huiswerk mee om te leren. De ene keer is dit Engels en de andere keer leerstof dat te maken heeft met wereldoriëntatie. Ik constateer dat de toetsen van geschiedenis voldoende worden gemaakt, de toetsen van aardrijkskunde zijn vaak lastig voor de kinderen.

Betrapt! Daar zijn ze, de externe attributies: hebben de kinderen wel geleerd? Besteden ze er wel genoeg tijd aan? Nemen ze het leren wel serieus?

Ik voer gesprekken met de kinderen waarin ik vraag naar de wijze van leren en de tijd die ze eraan besteden. Het blijkt dat de kinderen het leren serieus nemen, ze er tijd aan besteden en ze ook nog eens alle tips die ik heb gegeven (overhoren, mindmap, hardop lezen, etc.) gebruiken.

Misschien moet ik mijn eigen handelen eens onder de loep nemen. Heb ik op de juiste manier invulling aan de lessen gegeven? In hoeverre was de informatie duidelijk?

In een gesprek met de hele groep wordt duidelijk dat ze de vraagstelling van aardrijkskunde maar ‘stom’ vinden. Wanneer ik vraag wat ze hierbij bedoelen staat in groep 8 het woord ‘stom’ gelijk aan ‘moeilijk.’ De kinderen leren op de juiste manier, maar kunnen op deze manier niet laten zien welke kennis ze bezitten. IK moet iets veranderen!

De volgende keer dat de kinderen aardrijkskunde leren mogen ze op geheel eigen wijze hun kennis laten zien. Op donderdag, huiswerkdag, krijgen alle kinderen een wit vel papier. Er heerst onrust, waar zijn die toetsboeken met die ‘stomme’ vragen? Het gehele witte papier mogen de kinderen gebruiken om hun opgedane kennis in beeld te brengen.
Een greep uit de vragen van de kinderen:

‘Juf, mag ik ook tekenen?’
‘Mag je ook met potlood schrijven?’
‘Moet ik netjes schrijven?’
‘Ik weet heel veel over het onderwerp, moet ik dat allemaal opschrijven?’

Iedereen gaat met volle aandacht aan de slag, sommige kinderen willen nog een blaadje. Tijdens het bekijken van de vellen papier constateer ik dat de lesdoelen van aardrijkskunde ruimschoots zijn behaald, de kinderen hebben kennis opgedaan en kunnen dit op geheel eigen wijze produceren. Een trotse juf!

Wat betekent dit nu voor mijn onderwijs?
Vertrouwen in de kinderen hebben, investeren in het omgaan met diverse vraagstellingen en vooral: naar mezelf kijken en in gesprek blijven met de kinderen!
 
Cindy Verhoek is leerkracht op OBS Kiezel en Kei in Bergambacht.

----

Attributietheorie


Over het werk is een serie portretten van onderwijswetenschappers, waarin de essentie en de legitimatie van goede onderwijspraktijk wordt geschetst via kernbegrippen, definities en eerder gepubliceerd werk. In deze aflevering Carol Dweck en Bernhard Weiner: ‘De attributietheorie’.
Delen:
0

Reacties

0
Je moet inloggen om te kunnen reageren
Er zijn nog geen reacties
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief