Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Suzan Baldinger

onderwijsbegeleider

Suzan Baldinger was 20 jaar werkzaam in het basisonderwijs en directeur van de eerste brede school in Amsterdam Nieuw-West, 't Koggeschip. Nu gaat ze met Het Pakhuis basisscholen, ouders en beleidsmakers helpen om de transitie te maken naar het onderwijs van de toekomst.

Suzan vindt dat de meeste scholen niet inspelen op wat kinderen nu en straks nodig hebben. De focus in het huidige systeem ligt teveel op het halen van goede CITO-scores en een hoge uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs. Scholen zijn vooral prestatiegedreven, niet waardegedreven. Ze sluiten daarmee niet aan bij de talenten, behoeften en vaardigheden van het kind van nu. Laat staan bij het kind van straks.

Onze kinderen groeien op in een digitale, open wereld. Ze leren niet meer alleen op school van een leraar via boeken en teksten, maar vooral ook daarbuiten. En moeten we onszelf niet eens afvragen of gelukkig worden en slagen in het leven afhangt van het halen van louter hoge Cito’s?

Blijven we onze kinderen opleiden voor het verleden? Of gaan we eens echt kijken naar wat onze kinderen van ons nodig hebben om gelukkige, bewuste en verantwoordelijke wereldburgers te worden in de complexe wereld van 2025 en daarna.
Een veranderende wereld vraagt om ander onderwijs.

Een transitie naar een nieuw systeem met nieuwe waarden is hard nodig.
Dat vergt een omslag in ons denken, omslag van systemen, omslag in de rol van de professional, omslag in de samenwerking tussen ouder, school en schoolomgeving.
En vooral loslaten van dat wat we kennen.

Met 'Het Pakhuis' werkt Suzan aan de transitie naar een nieuw onderwijssysteem.
Voor het kind van nu; op weg naar de school van de toekomst.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief