Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Patrick Sins

lector Vernieuwingsonderwijs

Patrick Sins is als lector Vernieuwingsonderwijs werkzaam bij Saxion en Thomas More hogeschool. Het is zijn missie om aan de hand van praktijkgericht wetenschappelijk onderwijsonderzoek bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van het traditioneel vernieuwingsonderwijs door de professionele ontwikkeling van leraren die daarin werkzaam zijn te bevorderen. Dat is de kern van wat het lectoraat Vernieuwingsonderwijs beoogt. Dit realiseren we met name door het doen van onderzoek voor en samen met traditionele vernieuwingsscholen, maar ook door actief in te zetten op onderwijsontwikkeling –en uitvoering en kennisbenutting van de opbrengsten uit ons onderzoek. Patrick coördineert het onderzoek dat plaatsvindt binnen de vier onderzoekslijnen van het lectoraat: a) Onderwijseffectiviteit: In hoeverre is het traditionele vernieuwingsonderwijs effectief?, b)  Leraren leren: Hoe leren leraren in de dagelijkse praktijk? c)  Brede vorming: Hoe geven we invulling aan brede vorming? en d) zelfsturend leren: Hoe kunnen leraren het zelfsturend leren van hun leerlingen bevorderen? Na tien jaar als wetenschappelijk onderzoeker aan verschillende Nederlandse universiteiten te hebben gewerkt begon er iets te knagen. Patrick ervoer telkens een kloof tussen onderwijsonderzoek enerzijds en onderwijspraktijk anderzijds. Om door middel van onderzoek de kwaliteit van het vernieuwingsonderwijs en de professionalisering van docenten te vergroten, moet de kloof tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek worden overbrugd. Als lector zet hij zich daarom sinds 2010 in om onderwijsonderzoek nuttig en toepasbaar voor de praktijk te laten zijn. Dit houdt in dat het lectoraat op basis van het doen van onderzoek nieuwe kennis wil ontwikkelen in co-creatie met vernieuwingsscholen, waarbij het de bedoeling is dat de praktijk verder wordt geholpen met een bepaald probleem en er wetenschappelijke kennis wordt ontwikkeld die relevant is voor de onderwijspraktijk. Patrick geeft vorm aan de professionalisering van studenten en docenten aan de pabo door te participeren in het ontwerpen en inrichten van de Master Leren & Innoveren en aan het onderbrengen van een onderzoekslijn in het curriculum. Verder werkt hij in het kader van zijn lectoraat intensief samen met scholen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Dalton Vereniging, Nederlandse Jenaplan Vereniging, Nederlandse Montessori Vereniging, Freinet Beweging en Verenigde Bijzondere Scholen. 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief