Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Nickey Smits

orthopedagoog, leerkracht

Van jongs af aan wist ik: ik wil juf worden. Niet alleen omdat het werken met kinderen me erg leuk leek, maar met name omdat ik het anders wilde doen dan veel leerkrachten die ik zelf had gehad. Tijdens mijn eigen basisschooltijd overheerste het gevoel van niet begrepen en gezien worden. De woensdag was het lichtpuntje in mijn week: dan mocht ik naar een externe plusklas. Het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken en het begrepen worden door de leerkrachten heeft veel voor me betekend. Nu wil ik als orthopedagoog andere hoogbegaafde kinderen via diagnostiek en begeleiding hetzelfde steuntje in de rug bieden als ik destijds heb gekregen, omdat ik uit eigen ervaring weet dat dat het verschil kan maken.

Tijdens de middelbare school, toen ik mij ging oriënteren op mogelijke studies, ontstond de vraag op welke manier ik mijn doel ging bereiken: via de pabo of een universitaire bachelor. Ik koos voor een combinatie van beide en startte aan de academische pabo in Utrecht. Enerzijds omdat me het ontzettend leuk leek om voor de klas te gaan staan, maar anderzijds ook omdat ik vind dat ervaring voor de klas ervoor zorgt dat ik meer praktische adviezen kan geven aan andere leerkrachten. Ik rondde de academische pabo af met een pabo-diploma en mijn bachelor onderwijskunde. Daarna volgde ik de master orthopedagogiek waarin ik ook mijn diagnostiek-aantekening behaalde. Tijdens mijn studietijd merkte ik dat er weinig tot geen aandacht was voor hoogbegaafdheid en dat raakte me. Was er zó weinig veranderd in vergelijking met mijn eigen basisschooltijd?

Na mijn studie ging ik werken als leerkracht in het speciaal onderwijs. De kinderen die aangewezen zijn op dit type onderwijs zijn kwetsbaar, daar is iedereen het over eens. Maar geldt dat niet ook voor kinderen die hoogbegaafd zijn? Naast mijn werk als leerkracht ging ik daarom aan de slag als orthopedagoog bij Bureau Flore. Want ook hoogbegaafde kinderen hebben die extra aandacht en begeleiding nodig. Inmiddels heb ik het speciaal onderwijs verruild voor de school Happy Kids, een school die vernieuwend onderwijs biedt aan hoogbegaafde kinderen. Ik sta daar voor groep 1/2/3. Ik geniet enorm van de energie van een klas met kinderen en vind daarnaast dat het ook meerwaarde heeft voor mijn werk als orthopedagoog. Ik weet hoe het is om voor een groep kinderen te staan en kan daardoor handvatten en adviezen geven die direct toepasbaar zijn in de klas.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief