Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Merel Boon

onderwijspedagoog, biografisch coach, schrijver

Merel Boon verricht sinds 2020 haar activiteiten en dienstverlening onder de naam Mooite. Ze is onderwijs pedagoog, biografisch coach, schrijver.

‘Het woord Mooite heeft mij gevonden en ik heb met heel mijn hart ‘ja’ tegen haar gezegd. Nu draag ik zorg voor haar, zo lang als nodig is. Tot ze eigenstandig in de wereld van betekenis kan zijn of iemand anders betekenisvoller de rol van beheerder inhoud en vorm kan geven.’

In 1974 ben ik in Bussum geboren. Twee jaar na mij werd mijn broertje geboren. Het grootste deel van mijn leven heb ik in de Betuwe gewoond. Zowel op het reguliere- als op het vrijeschoolonderwijs gezeten. Aansluitend deed ik een praktijkopleiding voor de horeca.Op mijn twintigste verhuisde ik naar Brussel waar ik een jaar au-pair was. Daarna startte ik aan de vrijeschool Pabo waar ik vier jaar later in 1999 mijn diploma haalde. Eenentwintig jaar werkte ik in het onderwijs. Eerst als leerkracht in het PO vrijeschoolonderwijs. Ik haalde mijn master Education aan de universiteit van Plymouth. Waarna ik vele jaren als docent pedagogiek aan de vrijeschool pabo en als onderwijs-innovator aan de faculteit educatie van hogeschool Leiden werkte. In 2020 startte ik met Mooite mijn eigen bedrijf en momenteel volg ik de internationale opleiding ‘Biographywork and the Art of Conversation’ aan het instituut voor biografiek.

 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief