Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Mascha Enthoven

lector Pedagogische Opdracht hogeschool Inholland

Mascha Enthoven is per 1 september 2018  lector 'Pedagogische Opdracht' aan hogeschool Inholland. Als lector is zij verbonden aan de verschillende PABO-locaties van Inholland en aan de Master Leren en Innoveren. Eerder zette ze zich in voor stichting NIVOZ, waar ze een begeleidende rol speelde in onderzoek en herontwerp van het traject Pedagogische Tact. Mascha is incidenteel nog betrokken bij de begeleiding van NIVOZ-trajecten.

Een van de kenmerken van Mascha Enthoven is dat zij in een fractie van een seconde kan schakelen tussen een abstracte, wetenschappelijke weergave van de werkelijkheid en een meer praktische, gevoelde en ervaren weergave. Ze begrijpt de vereisten om ’mee te kunnen praten’ vanuit beide perspectieven en ze verstaat en spreekt inmiddels beide talen. Door dit begrip is ze in staat om op gefundeerde én tegelijk luchtige wijze de ontwikkeling van individuele professionals, van teams en organisaties te stimuleren.

De wetenschappelijke taal en weergave van de werkelijkheid, maar ook direct de relativering daarvan, leerde ik in de eerste plaats van prof. dr. Kees van der Wolf. Volgens hem was het leraarschap het mooiste beroep van de wereld. Een kunst, een ambacht, een beroep waarin de beoefenaar (de leraar) zoveel mogelijk vrije ruimte zou moeten krijgen en zou moeten innemen. Dit, om zijn of haar leerlingen goed te kennen, uit te dagen en te laten ervaren iets heel goed te kunnen. Van der Wolf gebruikte daarvoor het transactionele perspectief: dat wat er tussen leraar en leerling ontstaat is meer dan interactie. Zij veranderen elkaar. Zij maken met elkaar een nieuwe werkelijkheid.

Mascha Enthoven promoveerde op de mechanismen in de schoolomgeving die bijdragen aan de veerkracht van adolescente leerlingen in uitdagende omstandigheden. Zij werkte hiervoor samen met Zuid Afrikaanse studenten en universiteiten en verbleef daardoor vier jaar lang afwisselend in Nederland en Zuid Afrika. Vervolgens werkte ze als postdoc met Mihaly Csikszentmihalyi aan onderzoek naar de vaardigheid om de aandacht te richten op activiteiten die nu plezierig zijn maar die ook de belofte dragen van plezier in de toekomst.

Beide thema’s leggen nadruk op het kind als actieve deelnemer aan zijn eigen ontwikkeling. Deze actieve deelnemer is in ons onderwijs voor een groot deel ook afhankelijk van de leraar. De leraar stuurt als volwassene én professional de ontwikkeling van leerlingen: door het herkennen, aanspreken en toegankelijk maken van hun persoonlijke kwaliteiten; en door het herkennen, aandragen, toegankelijk maken en leren benutten van bronnen in de omgeving.

Eén van de sleutels tot verbetering van het onderwijs ligt volgens Mascha dus in die professionele ontwikkeling van leraren. Welke kwaliteiten zien zij als zij naar kinderen kijken? Hoe maken zij deze herkenbaar, toegankelijk en te benutten voor de leerling? Laten zij kinderen regie voeren over hun eigen ontwikkeling? Welke bronnen gebruiken zij in hun onderwijs en hoe helpen zij hun leerlingen deze te herkennen en benutten? Voor het stimuleren van de professionele ontwikkeling van leraren en teams gebruikt Mascha onderzoekende methoden waardoor leraren, teams en andere professionals óók zelf actief regie kunnen voeren over hún ontwikkeling en die van hun school of organisatie.

Bij NIVOZ begeleidde Mascha de docenten in de ontwikkeling van de trajecten. Ze verricht of begeleidt onderzoek, adviseert bij ontwikkelingsprocessen in scholen, zet zich in als docent in de trajecten en treedt op als moderator of gespreksleider. Naast haar lectoraat Pedagogische opdracht op de hogeschool Inholland  werkt ze als zelfstandig adviseur voor haar bedrijf Resilient Relations.

 

 

 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief