Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Dolf van den Berg

emeritus hoogleraar Radboud Universiteit

Dolf van den Berg (1940) was emeritus hoogleraar van de Radboud Universiteit te Nijmegen en tot voor kort ook verbonden aan de Taskforce Ontwikkelkingsgericht Onderwijs. Hij overleed op 7 juli 2020 plots, op 80-jarige leeftijd.

In 2003, 2004 en 2008 ontving Dolf van den Berg de Best Teacher Award bij TiasNimbas (Tilburg Institute for Advanced Studies) waar hij vanaf 2000 werkzaam was. In maart 2012 viel hem een Koninklijke Onderscheiding ten deel. Omwille van zijn wetenschappelijke verdiensten werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Dolf van den Berg publiceerde veel, zie onder. In de zeventiger jaren ontwikkelde Dolf van den berg het AVI-pakket (Analyse van Individualisering) voor het leesonderwijs met de daarbij behorende negen leesniveaus en de daaraan gerelateerde toetskaarten. In 1978 behaalde hij zijn doctorsgraad aan de universiteit te Utrecht op een wetenschappelijke verantwoording van het AVI-pakket. Vanaf 1978 verlegde hij zijn aandacht naar het (innovatie)management in alle vormen van onderwijs en begon aan een meer dan 25-jaar durende samenwerking met de universiteit van Leuven (België), in het bijzonder met prof. dr. Roland Vandenberghe. Mede op basis van deze samenwerking verrichte hij nationaal en internationaal onderzoek en volgden er veel (wetenschappelijke) publicaties.

Zowel nationaal als internationaal gaf Dolf van den Berg lezingen en workshops over management van innovaties in het onderwijs.

Publicaties

  • Berg, Dolf van den (2020). De toekomst van ons onderwijsstelsel. Gompel&Svacina: Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch
  • Berg, Dolf van den (2019). Naar onderwijs in blauw. Aan de vanzelfsprekendheden voorbij. Gompel&Svacina: Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch.
  • Berg, Dolf van den (2018). Utopia. Naar ander onderwijs. Document voor de toekomst. Gompel&Svacina: Oud-Turnhout / 's-Hertogenbosch
  • Berg, Dolf van den (2016). Met andere ogen naar onderwijs en opvoeding kijken. Betekenis van ‘geest-brein’ onderzoek. Garant: Antwerpen/Apeldoorn. 
  • Berg, Dolf van den (2015). Herstel van de pedagogische dimensie in de ontwikkeling van mens en wereld. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
  • Berg, Dolf van den (2014). Jezelf zijn. Over autonomie in het onderwijs. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
  • Berg, Dolf van den, Stevens, Luc, & Vandenberghe, Roland (2013). Leidinggevende,wie ben je? Postmoderne visie op leidinggeven in het onderwijs. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
  • Berg, Dolf van den (2009). Onderwijsinnovatie: Geen verzegelde lippen meer. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
  • Berg, Dolf van den (2007, 20092). Denk aan je mensen! Weerbarstigheid te lijf in onderwijs en elders. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief