Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Annemiek Broersen

docent hbo, orthopedagogiek

Sinds 2004 ben ik als docent verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht. Daarvoor was ik o.a. werkzaam in de kinderpsychiatrie en docent aan de HBO-opleiding Pedagogiek bij Fontys Hogescholen.

Bij het Seminarium voor Orthopedagogiek ontmoet ik studenten die zelf docent zijn in alle mogelijke onderwijspraktijken. Het zijn bijeenkomsten over gedrag op school, over hoe gedrag in relaties tussen mensen in het onderwijs dagelijks vorm krijgt. Met name werk ik met de vraag hoe dat veilig kan; meer specifiek ben ik geïnteresseerd in communicatie, pesten, agressie, groepsdynamica en samenwerking in het onderwijs, o.a. met ouders.

Op het gebied van sociale veiligheid heb ik het initiatief genomen tot diverse projecten, bijvoorbeeld een samenwerkingsproject met het ROC Midden Nederland (Tekenen voor sociale veiligheid) en de Learning Community Sociale Veiligheid bij de lerarenopleiding van de HU, Instituut Archimedes.

Enorm inspirerend is dat ik me altijd omringd weet met verhalen van collega’s, studenten, hun leerlingen, diens ouders enz. Die verhalen maken ruimte om samen weer nieuwe verhalen te maken, samen te leren leven. Houvast en inspiratie vind ik o.a. in de oplossingsgerichte benadering, herstelgericht werken en de positioneringstheorie. Met NIVOZ/Het Kind voel ik me verwant door de voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk; en natuurlijk het uitgangspunt dat onderwijs in eerste en laatste instantie een relationeel beroep is. Complex en spannend.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief