Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Alex Peltekian

bestuursvoorzitter Gearhing

Alex Peltekian is momenteel voorzitter college van bestuur van Gearhing, het bevoegd gezag van 29 PO-scholen in West Friesland. Daarnaast is hij associate van De Baak, management centrum VNO-NCW.

"‘Kijk eerst wat je wilt, dan of het kan en dan pas of het mag. En niet andersom.’
Zo komen kinderen binnen in de kleuterklas. En binnen drie jaar hebben wij er voor gezorgd dat kinderen eerst kijken naar wat er mag, dan of het mogelijk is en dan pas of er een oorspronkelijk idee aan vooraf gaat. En als we dan 40 jaar zijn huren we een coach in om ons te helpen weer oorspronkelijk te kunnen gaan denken.

De Nederlandse samenleving en dus ook het onderwijs is zo ingericht dat het gemiddelde de norm is. Hoe dichter bij het gemiddelde, des te beter doe je het. Dat heeft ook met onze volksaard te maken: doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg.

Het gaat in Nederland om de getallen, om de statistieken en de gemiddelden. Daar worden wij op afgerekend. Maar een gemiddelde is gevaarlijk, het vertekent de werkelijkheid. Zet 80.000 mensen in een stadion en bereken het gemiddelde gewicht per persoon. Voeg daar de zwaarste mens ter wereld aan toe en het gemiddelde verandert niet.

Gemiddelden zorgen niet voor oorspronkelijke ideeën. En die zijn onontbeerlijk voor een samenleving om te overleven.

Ik vind dat wij de opdracht hebben om hier tegendraads in te zijn. Wij moeten laten zien dat het om talenten en individuen gaat en niet om gemiddelden. Niet hoe kunnen wij OMGAAN met verschillen, maar:

Hoe kunnen wij UITGAAN van verschillen?

Om dit te kunnen bereiken moet er gezorgd worden voor meer speelruimte voor de leerkrachten. Meer speelruimte voor de schooldirecteuren. Dan komt er ook meer ruimte voor kindontwikkeling.

Maar ook de ruimte om het totaal anders te gaan doen. Kijk eerst wat je wilt, dan of het kan en dan pas of het mag!"

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief