Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Ferre Laevers: 'EGO is antwoord op eigentijdse problemen'

25 november 2011

'Voor veel leraren biedt het EGO-concept een steun om de problemen van deze tijd aan te pakken', betoogt Ferre Laevers, hoofddocent aan het Departement Pedagogische Wetenschappen van de K.U. Leuven. In het artikel 'Ervaringsgericht onderwijs als antwoord' weerlegt hij de kritiek op Ervaringsgericht Onderwijs. Ferre Laevers  verschijnt als spreker op 11 januari a.s op een van de onderwijsavonden van hetkind in Driebergen. Met 200 mensen is de zaal echter vol. Voor een volgende avond dient u zich tijdig aan te melden.

Inleiding
Vaak hoor je dat ons onderwijs te schools is, te veel op leerinhouden gericht en te weinig op creativiteit. Ondernemingszin zou te weinig gestimuleerd worden. Het ervaringsgericht onderwijs wil hieraan tegemoet komen door de zelfwerkzaamheid, zelfsturing en creativiteit bij kinderen centraal te stellen. In een maatschappij die naar rechts opschuift en waar de roep naar een traditionele aanpak met meer discipline, regels en externe sturing luider klinkt, is echter niet iedereen te vinden voor deze ervaringsgerichte aanpak.

In eufemistische termen wordt het Ervaringsgericht onderwijs dan afgeschreven als ‘knuffelpedagogie’. Hoewel de geuite kritieken van weinig kennis van zaken getuigen en vele E.G.O.- geïnspireerde leerkrachten verbazen, bieden ze ons tegelijk een uitgelezen kans om op een andere manier duidelijk te maken waar het E.G.O. voor staat. We zetten enkele bedenkingen, cq. geluiden op een rij:

1. ''Het Ervaringsgericht onderwijs heeft te weinig aansluiting gezocht bij de bevindingen van anderen en heeft zo ‘het hele onderwijs op z’n kop gezet.''
2. “Het E.G.O. is geen pedagogie maar een ideologie”
3. “Elke goede leerkracht weet dat je moet vertrekken bij het ontwikkelingsniveau
van het kind. Het E.G.O. vertelt hier niets nieuw.”
4. “Het E.G.O. gelooft dat het kind alles leert uit eigen beweging.”
5. “Betrokkenheid is niet alles. Ook extrinsieke motivatie is nodig om een kind tot
leren te brengen.”
6. “Het E.G.O. zoals Leuven dat bedoelt, wordt eigenlijk nergens volledig toegepast.”
7. “Ze [E.G.O.] overschatten het kind door de idee dat het uit zichzelf zal komen tot leren van wat de samenleving uiteindelijk van het onderwijs verwacht: rekenen, lezen en al die andere dingen die een kind niet graag doet. Ze onderschatten tegelijk het kind door te zeer het welbevinden te benadrukken. (Van de Voorde, p. 13, 2004).”
8. “Is betrokkenheid wel een goeie conditie om leren te garanderen?”
9. “In het buitenland stapt men steeds meer van het E.G.O. af, omdat het een ramp is.”

Algemene slotconclusie Ferre Laevers:
Met zijn uitgangspunten en concepten biedt het E.G.O. voor vele leerkrachten een steun om de problemen van deze tijd aan te pakken. Om er maar enkele te noemen: de demotivatie die je bij jongeren in het onderwijs aantreft, de problematiek
van zelfdoding in Vlaanderen, de grote nood aan het ontwikkelen van de basis-attitude van verbondenheid, enz...

Van een terugkeer naar het traditioneel onderwijs waarin leerkrachtsturing als enige weg wordt gezien, valt ten aanzien van deze problemen weinig heil te verwachten. Om die aan te pakken is een eigentijdse benadering nodig. Eén die het leven zelf verwelkomt, waar plaats is voor vreugde, plaats voor het vieren van groei en voor het genieten van de bijdrage die je kan leveren om de vele mogelijkheden die in mensen en kinderen schuilen tot ontplooiing te brengen. Vele leerkrachten in Vlaanderen en daarbuiten zijn daarvan overtuigd en bouwen dagelijks gedreven verder aan beter onderwijs en geloven in deze ‘mission’.
Maar dat maakt van het E.G.O. natuurlijk nog geen sekte!

Lees het volledige artikel van Ferre Laevers hier

© CEGO Publishers, Leuven, België — EE-m@gazine Jrg. 2004-2005 – 1/3
Echo’s uit het ErvaringsGericht Onderwijs EE-m@gazine

Wilt u een de open onderwijsavond bijwonen?
Op 29 februari 2012 is de volgende onderwijsavond/lezing, in de serie 7 x inspiratie. Plaats van handeling: Landgoed De Horst, Driebergen. Na Luc Stevens (27 september) en Sieneke Goorhuis-Brouwer (9 november),  Ferre Laevers (11 januari) spreekt Bas Levering  vanuit het thema  ‘Hoe de pedagogiek uit school en opleiding verdween en wat er daarna overbleef?  De avond is toegankelijk voor iedereen. Een losse deelname kost 25 euro. Klik HIER om u aan te melden.

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in.


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief