Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Conferentie in De Balie: Onderwijs, vermogen van morgen

In De Balie in Amsterdam vond op 19 september 2013 een gespreksavond plaats over de toekomst van het onderwijs: Onderwijs, Vermogen van Morgen. Sprekers waren Roger Standaert, Jan Anthonie Bruijn, Gert Biesta en Luc Stevens. Daarnaast was er een tweede kring van bestuurders, schoolleiders. NIVOZ schetst een kader van belangrijke achtergronden. Daarmee krijgt de gevoerde dialoog meer betekenis.

De gespreksavond vond plaats in een uitverkochte theaterzaal (150 mensen) en werd gevoerd door een Raad van Samenhang. Vier gezaghebbers – drie onderwijsprofessoren en een medisch hoogleraar – schoven aan tafel voor een eerste uitwisseling van vijf kwartier. 

  • Prof. dr. Jan Anthonie Bruijn (1958) is sinds 6 november 2012 Eerste Kamerlid voor de VVD i . Hij is hoogleraar immunopathologie in Leiden en is gespecialiseerd in nierziekten. Hij was in 2010 en 2012 voorzitter van de commissie die het VVD-verkiezingsprogramma opstelde. De heer Bruijn houdt zich als Eerste Kamerlid met name bezig met onderwijs. De Bruijn is tevens voorzitter van de Programmaraad van het Europees Platform, adviserend lid van de Onderwijsraad en voorzitter van de VVD-partijcommissie Onderwijs, onder de noemer DeTeldersstichting.
  • Prof dr. Roger Standaert is emeritus professor in schoolvergelijkingsonderzoek (Universiteit van Gent). Momenteel is hij als gastprofessor betrokken bij de vakgroep pedagogiek van de Universiteit van Gent. Standaert heeft verschillende boeken geschreven over onderwijsvergelijkingen binnen een globale context.
  • Prof. dr. Luc Stevens (1941) is emeritus professor in de orthopedagogiek (Universiteit Utrecht) en founding father van NIVOZ . De missie van NIVOZ is om een positieve, gefundeerde bijdrage te leveren aan de toekomst van het onderwijs door de bestaande wetenschappelijke kennis over ontwikkeling, leren, motivatie, opvoeding en vorming zichtbaar te verbinden met onderwijspraktijk.
  • Prof. dr. Gert Biesta (1957) is onderwijspedagoog en hoogleraar Educatie aan de Brunel Universiteit London. Ook is hij sinds 2015 geassocieerd lid van de Onderwijsraad in Nederland. Hij is internationaal erkend specialist op het gebied van pedagogiek. Met aantal recente publicaties (The Beautiful Risk of Education, Het leren voorbij, Goed onderwijs en de cultuur van het meten) heeft hij het gesprek over goed onderwijs van nieuwe input en pedagogische vragen voorzien.


Naast de bovenstaande vier gespreksleden was er nog een tweede kring uitgenodigd deel te nemen aan het gesprek, onder leiding van  Ignaz Anderson van de Iona Stichting, naast het NIVOZ en De Balie initiatiefnemer van het debat. Het betrof veelal onderwijsbestuurders en beleidsmakers. In het tweede deel van de avond werd hen gevraagd te reageren en vragen te stellen naar aanleiding van de gesprekken in het eerste deel van de avond.

De leden uit de tweede kring betroffen:
o Thieu Besselink, Hoogleraar UvA, Learning lab
o Pim Breebaart, Bestuurder Hoger Onderwijs
o Ton Duif, Voorzitter AVS,
o Harry Frantzen, Directeur Windesheim
o Fionnuala Herder,  Associate Nowhere/ECL
o Dorothé van Kammen, vDirecteur opleiding basisonderwijs
o Rene Peeters, Wethouder onderwijs gemeente Almere
o Simon Steen, Voorzitter VBS
o Rob Stevens, Rector VO
o Annette van Valkengoed, Directeur OBS Laterna Magica
o Kees Versteeg, Directeur-bestuurder Hondsrugcollege Emmen
o Robert Viëtor, Directeur onderwijsopleidingen HSL

Het doel dat deze Raad van Samenhang zichzelf stelde voor de gespreksavond was ambitieus en raakt de fundamenten van elk onderwijsdebat. Binnen deze context – die van een vrije verbinding – was de Raad voornemens te kijken naar mogelijkheden om een nieuw grammatica en vocabulaire te geven aan het gesprek over goed onderwijs. De Raad probeerde een verkenning en aanzet te geven tot het beantwoorden van de vraag: ‘Hoe geven we taal aan de visie op goed onderwijs?’.

Directe aanleiding en noodzaak volgt uit de constatering dat het onderwijs, in bijzondere mate het debat daarover, in toenemende mate gegijzeld wordt door het neoliberaalmarktdenken (zie Kunneman, 2009; Verhaeghe, 2012). Deze terminologie en thematiek willen we in deze bijdrage breder onder de aandacht brengen, omdat het een fundamenteel kader en vertrekpunt vormt.

Lees verder onderaan in deze PDF.

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief