Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Borging van alledaagse kwaliteit op scholen: een pleidooi voor de functie creatief directeur

25 november 2014

'Ons toekomstbeeld is dat de school meer als creatieve werkplaats gaat fungeren. De school als creatieve werkplaats werkt aan goed onderwijs, in de vorm van een inhoudelijk sterk en dynamisch lesaanbod.' Eke Rebergen - ontwerpdocent en de helft van duo Denkfiguren - merkt dat er ruimte en behoefte is aan een nieuwe rol binnen het veranderende onderwijs. Een creatief directeur: 'Iemand dus, die op directieniveau het onderwijs inhoudelijk en creatief vertegenwoordigt en tegelijkertijd de onderwijskundige en inhoudelijke uitgangspunten van de school naar de concrete onderwijspraktijk vertaalt.' Lees over de nieuwe functie die Rebergen voor ogen heeft.creative-brain


Beste docenten, rectoren, schoolleiders, sectiehoofden, teamleiders, beleidsmakers,


In Nederland is al jarenlang een stevige onderwijsorganisatie die eigenlijk op elke school wordt gehanteerd. Een structuur die door veel docenten wordt gewaardeerd. De docenten werken samen in teams, en deze teams worden voorgezeten door teamhoofden, en dit onder de vleugels van een schoolleider of rector. Op sommige scholen is de functie van rector tot algemeen directeur verworden, op sommige scholen ligt de verantwoordelijkheid voor aparte leerjaren of onderwijstypen bij een aparte directeur. Afhankelijk van onder andere de omvang van de school denken wij dat hiermee een prima structuur bestaat waarbinnen goed onderwijs kan worden gerealiseerd.


We zouden echter een eenvoudige aanvulling op het algemeen geaccepteerde organogram voor willen stellen die vandaag de dag niet enkel voor de hand ligt, maar in onze ogen zelfs noodzakelijk is voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs.


In de reclamewereld, bij sommige game-studio’s, ontwikkelaars en ontwerpbureaus is er namelijk een functie die wordt omschreven als ‘creatief directeur’. Deze creatief directeur bewaakt het fundament en de kwaliteit van de totale uitwerking van het te ontwerpen product. Hij/zij is inhoudelijk verantwoordelijk dat het eindproduct niet enkel een goede oplossing is voor de opdrachtgever, maar ook voldoet aan de kwaliteitsnorm die het ontwerpbureau zichzelf oplegt waarbij onder andere ook de visie van het bureau wordt bewaakt. Waarom een dergelijke functie ook in scholen, zult u zich misschien afvragen?


Het bewaken van inhoudelijke en onderwijskundige kwaliteit, en er zorg voor dragen dat er oog blijft voor deze kwaliteit tot in de laatste details – dit alles is wel degelijk van belang voor scholen. Iemand dus die op directieniveau het onderwijs inhoudelijk en creatief vertegenwoordigt en tegelijkertijd de onderwijskundige en inhoudelijke uitgangspunten van de school naar de concrete onderwijspraktijk vertaalt, en zo de onderwijsvisie bewaakt, concretiseert en betekenis geeft.


LEES VERDER.


Eke Rebergen is docent, vormt met Simon Verwer samen De Denkfiguren, en is initiatiefnemer van onder andere onderwijsfilosofie.nl en curiousteachers.nl.

Delen:
0

Reacties

0
Je moet inloggen om te kunnen reageren
Er zijn nog geen reacties
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief