Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Beroepsonderwijs let op, zegt Eva Klooster: 'Discriminatie en vooroordelen op stage- en arbeidsmarkt hebben grote impact op schoolgaande jongeren'

10 oktober 2017

Discriminatie op de stage- en arbeidsmarkt: wat weten we erover uit onderzoek en hoe raakt het studenten en professionals uit het (voortgezet, middelbaar en hoger) beroepsonderwijs? En belangrijker, wat staat ons als docenten en onderwijsmensen te doen? Eva Klooster zal er op 1 november a.s. - tijdens een NIVOZ-masterclass in Driebergen - dieper op ingaan. Hoe creëer je gelijke kansen en reageer je op discriminatie?


Bij het zoeken en lopen van stages zijn leerlingen uit het vmbo, mbo en hbo merendeels alleen. Het contact met bedrijven is vaak de eerste ‘volwassen relatie’ met de wereld buiten de school. Hoe die relatie met leerwerkbedrijven tot stand komt, kan heel bepalend worden voor het gevoel ‘welkom’ te zijn. De vraag hoe jongeren zich verhouden tot de samenleving en de samenleving tot hen, is tijdens de beroepspraktijkvorming heel concreet aan de orde. Uit onderzoek weten we dat die stage- en arbeidsmarkt namelijk niet voor alle groepen even toegankelijk is. Studenten met een niet-westerse achtergrond, zeker degenen die een hoofddoek dragen, vinden bijvoorbeeld moeilijker een representatieve functie. Ook voor studenten met een beperking is de toegang tot stages moeizaam.

In haar masterclass op 1 november focust Eva Klooster zich op de kansen van studenten op de stage- en arbeidsmarkt, en op de vraag hoe leraren die kansen kunnen versterken. Bovenal gaat het om de leraar zelf. Wat ziet de leraar als zijn of haar verantwoordelijkheid als het gaat over kansen en burgerschap?

Achtergrond voor deze masterclass

Wanneer jeugdigen en/of hun ouders discriminatie meemaken kan dit invloed hebben op de identiteitsontwikkeling van jeugdigen, weten we uit recent onderzoek. Discriminatie-ervaringen in de jonge jeugd kunnen invloed hebben op het vertrouwen ‘erbij te horen’, net zoals de boodschappen van ouders en docenten doorwerken op studenten en de mate waarin zij zich onderdeel voelen van de school, de arbeidsmarkt en de bredere samenleving. Een deel van de studenten beroepsonderwijs gaat vooral in de eigen omgeving op zoek naar stages. Naast motieven als gemak en bekendheid met eigen netwerk, speelt discriminatie én angst voor discriminatie een rol. Dit blijkt uit recent onderzoek (Klooster, E. Kocak, S, Day, M. KIS 2016 en ROA 2016) dat het startpunt zal vormen van de masterclass.

Discriminatie op de stage- en arbeidsmarkt heeft impact op de toekomst van mbo-studenten. Op opleidingen, waar dit vraagstuk wordt genegeerd door docenten en bv coördinatoren, hebben studenten er meer last van. Zij hebben minder vertrouwen in de eigen kansen en een deel van hen komt terecht bij stageplekken in de eigen omgeving, die mogelijk weinig perspectief bieden op vast werk.

Eva Klooster (1965) is kwalitatief onderzoeker, met ruime ervaring op het terrein van jeugd en onderwijs naar o.a. diversiteitsvraagstukken en discriminatie. Eva is onder meer als auteur bekend van Hangplek Holland , over stedelijke jongeren die in de jeugdcriminaliteit terechtkomen.


Inschrijven masterclass Eva Klooster: 'Gelijke kansen voor alle jongeren'
De masterclass in Driebergen (landgoed De Horst, bij stichting NIVOZ) zal op 1 november plaatsvinden tussen 16.30 – 21.00 uur. De kosten bedragen 75 euro. Er is een maximum van 30 deelnemers.
Inschrijven kan hier.


NIVOZ Masterclasses


Stichting NIVOZ organiseert dit schooljaar een groot aantal Masterclasses, op de thuishaven in Driebergen, en/of op locatie, op scholen of onderwijsinstellingen in het land.
We zoeken verdieping op thema's en onderwerpen die in Onderwijsavonden zijn aangeraakt en die in relatie staan tot een verkenning van het begrip volwassenheid, ons jaarthema.
Gastsprekers , onderzoekers en docenten zijn gevraagd hun expertise, kennis en ervaringen te delen, dan wel het gesprek te begeleiden.

Op NIVOZ-podium vindt u alle Onderwijsavonden en Masterclasses terug in de rechterkolom.
Voor het gemak hebben we ze voor u hieronder nog eens op een rijtje gezet, met de link die naar informatie en deelname leidt.

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in.


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief