Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

'Als je 100 jaar te leven hebt in een snel veranderende wereld, wat is dan de rol en het doel van onderwijs?'

25 augustus 2014

De scholen zijn weer begonnen. Maar waarom eigenlijk? Als je 100 jaar te leven hebt in een wereld die steeds sneller verandert, hoe bereid je je daarop voor? Wat is daarin de rol en het doel van onderwijs? Honderd Nederlanders, uit alle lagen van de samenleving, geven antwoord op deze vraag in een boek en documentaire: 'Wat is het doel van onderwijs'. 


oeeeOnderwijs raakt iedereen. Bewust of onbewust voelt ieder mens wel aan dat het onderwijssysteem zoals we dat nu kennen niet op alle gebieden meer aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de wereld van vandaag en morgen. Maar hoe moet het dan wel? Hoe komen we in de wereld van vandaag en morgen van punt A naar punt B?


Er is al veel over de mogelijke invulling van punt B nagedacht, er is heel veel bekend over hoe leren werkt (maar ook heel veel nog niet) en er zijn velen die met hun vernieuwende onderwijs grote impact maken. Maar de samenleving als geheel is nog niet toe aan deze vernieuwing. Simpelweg omdat we onszelf, als onderdeel van het geheel, een aantal heel belangrijke vragen nog niet hebben gesteld: Waarom doen we het eigenlijk zo? Waarom hebben we jaarklassen? Waarom één norm voor iedereen? Wie bepaalt eigenlijk hoe het onderwijs eruit ziet? Hoe werkt het onderwijs”systeem”?

Maar de meest fundamentele vraag is: als je 100 jaar te leven hebt in een snel veranderende wereld - wat is dan de rol en het doel van onderwijs?


Drie organisaties die hun bijdrage willen leveren aan het in beweging brengen van het onderwijssysteem, hebben de handen ineengeslagen om antwoord te krijgen op deze vraag. Er is een boek gemaakt door Danaë Onderwijsinnovatie en een documentaire door jonge filmmakers onder leiding van Tasty Green Lifestyle Experience; beide in samenwerking met œ Operation Education.


Zij hebben honderd Nederlanders, uit alle lagen van de samenleving, gevraagd naar hun antwoord op de vraag: “Wat is het doel van onderwijs?”. Het is de start van een groter project, bedoeld om op grote schaal mensen te inspireren om zelf een antwoord te formuleren. Om vervolgens op basis van dat eigen en persoonlijke antwoord beslissingen te nemen over hun eigen leer- en ontwikkelpad en dat van hun kinderen.


Een greep uit de antwoorden:


“Juist in de 21e eeuw zal het onderwijs niet alleen moeten voorbereiden op de arbeidsmarkt, maar in de eerste plaats op het leven.” Rutger Bregman, schrijver, filosoof en historicus.


“Mensen kennis aanreiken en laten vergaren om zo zichzelf te kunnen ontplooien als (mede)mens.” René Grit, ministerie van Defensie


“Mensenkinderen, in een omgeving waarin gelijkwaardigheid, respect en liefde uitgangspunten zijn, de vaardigheden aan te reiken waardoor zijzelf in staat zijn keuzes te maken en hun leven betekenis te geven.” Jetske van der Greef-van der Wal, directeur basisschool Ontdekkingsreis.


“Het doel van onderwijs? Open het brein van leerlingen! Leer leerlingen leren en ontdekken. Inspireer!!!” Humberto Tan, presentator


--> De lancering van het boek en de documentaire “Wat is het doel van onderwijs” vindt plaats op vrijdag 29 augustus 2014 van 15.00 tot 18.00 in Seats2Meet in Utrecht, nabij het Centraal Station. In Utrecht wordt de trailer gepresenteerd van de documentaire, maar de opnamen krijgen een vervolg! Er staan nog interviews op de agenda en we vragen jou, je familie, vrienden, werkgevers, iedereen in je omgeving mee te denken over de rol en het doel van het onderwijs. Onderwijs raakt ons allemaal, laten we het samen belangrijk maken! Doe je mee? Stuur een mail aan Xander Beks!  Aanmelden voor de lancering svp via deze link


œ Operation Education is een beweging die de kanteling van het onderwijssysteem wil bespoedigen: van iedereen langs dezelfde lat, naar iedereen tot volle bloei. œ doet dit door het verbinden, versterken en zichtbaar maken van wie en wat er al is: de mensen die de visie delen, en de vernieuwende vormen van onderwijs. Klik hier om het manifest van Operation Education te lezen!œ_Onderwijshelden_Dummy_Omslag_test-197x300Onderwijshelden


Twee weken later - op zaterdag 13 september - wordt het boek Onderwijshelden  gepresenteerd, 58x het bewijs dat het kan”.


In de publieke opinie is een beeld ontstaan van onderwijs als een weinig innovatieve sector, die vergeven is van metingen en weinig aansluiting meer lijkt te hebben met de wereld van nu. Maar op veel plekken zijn mensen opgestaan die de moed hebben om wat zij denken dat anders moet, ook anders te gaan doen. Echte onderwijshelden. Op 13 september 2014 is de lancering van een boek en website waarop zij een podium krijgen.


Onderwijs raakt iedereen. Bewust of onbewust voelt ieder mens wel aan dat het huidige onderwijssysteem niet op alle gebieden meer aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de wereld van vandaag en morgen. Velen delen ook een gevoel van onvrede en machteloosheid: je kunt het systeem nou eenmaal niet veranderen. Initiatiefnemers Alette Baartmans, Marcel Derksen en Claire Boonstra hebben een ander beeld: van ministerie tot klaslokaal en ver daarbuiten zien zij mensen die verbazing en frustraties omzetten in ideeën en die op hun beurt in actie - en bewijzen dat onderwijs zich wel degelijk kan ontwikkelen ten behoeve van de snel veranderende maatschappij. Via een boek en bijbehorende site www.onderwijsheldenboek.nl krijgen deze mensen een platform. Om te laten zien dat het kan, te motiveren en te inspireren. Om meer keuzes mogelijk te maken die het onderwijssysteem in beweging brengen.


De lancering vindt plaats op 13 september 2014 van 12.00 en 15.00 tijdens PermanentLeren, onderdeel van het Permanent Beta festival op natuurkampeerterrein Uteringskamp van Staatsbosbeheer in Grolloo. Permanent Beta brengt mensen samen om kennis te delen over technologie, wetenschap en kunst.


Het boek bestaat uit de verhalen van 58 co-auteurs, is te bestellen via www.onderwijsheldenboek.nl en kost EUR 19,95. Het is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Onderwijshelden, Novilo, SVO-PL TalentenAcademie, Stad &Esch, Kennisland. Het voorwoord is geschreven door Berthold Gunster, bekend van “Omdenken” en “Ja-maar”.hetkind jaarboek voorkantJaarboek van hetkind 2014: waardevolle verhalen voor goed onderwijs


Eerder, dit voorjaar, is er een boek uitgegeven ter inspiratie, legitimatie en verbinding van goed onderwijs. De verhalen zijn vanuit verschillende perspectieven geschreven - door leraren, schoolleiders, wetenschappers, ouders en onderwijsbetrokkenen - en kleuren een pedagogisch goede onderwijspraktijk. Het Jaarboek 2014 - waardevolle verhalen voor goed onderwijs - kost 24 euro.

hetkind inspireert
Leef mee met een schoolleider, die met de wijkagent en jeugdzorg, de opvoeding van een kwetsbare kleuter op zich neemt. Lees hoe een filosofe haar kunde dagelijks inzet op haar basisschool. Ontdek hoe een eindexamenklas maar één ding wil: een leraar die hen écht ziet. Leer hoe een wetenschapper het idee van burgerschap kantelt en een nieuwe werkelijkheid schept in de klas. En kijk hoe een leerkracht pestgedrag niet oplost met een protocol, maar met tact én met haar hele klas.


hetkind legitimeert
Onderwijs en opvoeding van onze kinderen – het gaat ons allemaal aan. Ieder heeft zijn specifieke verantwoordelijkheid waarop dagelijks een appèl wordt gedaan. Dit boek benadrukt de zeven leidende principes van hetkind, maar doet ze ook schudden, groeien en verdiepen: een levende legitimering voor jouw onderwijs- en opvoedingspraktijk.


Bestel het fraai vormgegeven werk (192 bladzijden) boek via deze link.

Delen:
0

Reacties

0
Je moet inloggen om te kunnen reageren
Er zijn nog geen reacties
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief