Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

The Ten Common Principles vormen de spiegel voor Stichting Katholiek Basisonderwijs in Oss

29 juni 2013

Wat een educatieve reis naar The Essential Schools binnen een heel bestuur teweeg kan brengen! Voor Edith van Montfort, college van bestuur en de schooldirecteuren van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss, is het de start van een reeks gesprekken met collega’s SKBO, leden van de Raad van Toezicht en de GMR. Rikie van Blijswijk praat met haar:  ‘The Ten Common Principles inspireren om na te denken en te reflecteren over wat wij doen.'  

Toevallig krijgt ze een folder van het APS in handen over een educatieve reis naar The Essential Schools in Boston en de conferentie Fall Forum in Providence. Edith verdiept zich erin en besluit om deze reis samen met de helft van haar directeuren te ondernemen. De kern zit voor haar niet in het overnemen van het concept van deze scholen. Binnen de SKBO is juist heterogeniteit een groot goed en worden de verschillende concepten gewaardeerd.

Het zijn de uitgangspunten, The Ten Common Principles, die haar en haar collega- directeuren raken.  De Prezi die na afloop van de studiereis door een ouder wordt gemaakt, is een compilatie van de gezamenlijke leeropbrengst, de achtergrond van de scholen en de foto’s, die de verbindingen daartussen laten zien. The Ten Common Principles inspireren om met alle professionals en onze geledingen na te denken en te reflecteren met elkaar over ‘Hoe doen wij het?’ ’Wat is voor ons in het SKBO ‘Je hersenen goed gebruiken?’ en ‘Hoe klinkt onze toon van fatsoen en respect?’ Ze vormen in onze sturingsfilosofie de spiegel voor wat we zeggen en vervolgens wel of niet doen’.

In februari 2013 is dit fundamentele gesprek opgestart, wat uiteindelijk de kern zal gaan vormen van het Strategisch Beleidsplan 2016-2020. Ook wordt besloten dat de andere helft van de directeuren met een aantal leraren, IB’ ers en bouwcoördinatoren in november ’13  naar de VS gaan. ‘Om het eigenaarschap verder te versterken’. Deze groep investeert in het gehele proces van SKBO door voorafgaand aan de reis zelf een studiedag te organiseren voor alle collega’s over het gesprekskader dat gebaseerd is op de Ten Common Principles. ‘Mensen nemen verantwoordelijkheid als ze vertrouwen krijgen’, is de overtuiging van van Montfort (met een verwijzing naar Ben Kuiken in Fuck de regels)

Edith: ‘De taal van The Essential Schools is voor ons behulpzaam om weloverwogen en zelf een gesprekskader te maken vanuit  hun principes. Gewoon door met elkaar in gesprek te zijn over wezenlijke vragen. Uiteindelijk leiden die tot richtinggevende uitspraken en zichtbare essenties in onze gehele organisatie’.

De opbrengst van de studiereis voor  de SKBO is samengevat in deze prezitatie.

Reacties

0
Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief