Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Testimonials

Dit is een overzicht van een aantal testimonials die zijn geschreven door mensen die met NIVOZ hebben gewerkt, dan wel hebben deelgenomen aan NIVOZ-activiteiten. 

Door NIVOZ heb ik een kant van mijzelf als leraar verder kunnen ontwikkelen en mijzelf verder durven openstellen als mens. De bijeenkomsten met de bloggers, de Onderwijsavonden en de verhalen op NIVOZ-platform hetkind zorgen ervoor dat ik mij ervan bewust ben geworden en blijf dat onderwijs in essentie een bijzondere interactie is tussen mensen. Dagelijks, samen, met open ogen, een open geest en een open hart, stapjes zetten.
Frans Droog, vo-leraar op Wolfert Lyceum in Bergschenhoek, initiator MeetUpNL, EduHackathonNL


NIVOZ staat voor een integrale onderwijspraktijk voorbij hokjes en ontdaan van drempels. Met het kind als radiant middelpunt èn ultieme focus inspireert het leraren en teamss door hen te voeden met een interdisciplinair discours dat pedagogisch denken en doen ontzet, losmaakt en heroriënteert op een wereld die niet alleen mediawijs maar vooral ook ecowijs zal zijn.’
Henk Oosterling, vml. universitair hoofddocent filosoof, initiatiefnemer Rotterdam Vakmanstad.
 

In 2005 waren we op de zolder van het landhuis (De Horst) met zo'n 20 mensen in gesprek met Harry Kunneman. Een metafoor van die avond 'kampvuren en lantaarnpalen' breng ik anno 2019 graag voor het voetlicht. Op vele momenten, onder meer de conferenties, heb ik ervaren dat het NIVOZ ruimte creëert voor kampvuurtjes. Leren bij kampvuurtjes (leefwereld) biedt ruimte voor innovatie, impliciete kennis, het spel van licht en schaduw, verbinden, verhalen, spelen, delen, inspireren, reflecteren en trage vragen. Leren onder lantaarnpalen (systeem) staat voor traditie, kennis, uniformiteit, controle en verantwoording. In Laterna Magica verbind ik leren onder lantaarnpalen-licht met leren bij het licht van kampvuurtjes.
Annette van Valkengoed, vml directeur Laterna Magica, IKC in Amsterdam, nu Vathorst College Amersfoort.


NIVOZ: omdat verbeeldingskracht, intuïtieve tact en bemoediging daar een elkaar versterkende pedagogische driehoek vormen. NIVOZ werkt met leerkrachten altijd uitdrukkelijk bemoedigend. Dat is belangrijk, want alleen bemoedigde leerkrachten zijn in staat, om kinderen en jeugdigen zelf te bemoedigen. De eigen bemoediging is daarvoor een onontbeerlijke voorwaarde. NIVOZ werkt met – en bereikt – de nodige balans en dialoog tussen theorie en praktijk. Alleen als gelijkwaardige ‘teampartner’ kunnen ze voor elkaar van betekenis zijn.
Beate Letschert, Duitse pedagoge, auteur van het boek Bemoediging
 

NIVOZ is voor Trinamiek een belangrijke inspiratiebron voor de ontwikkeling van Boeiend Onderwijs vanuit Pedagogisch Tact. Een systemische benadering van relatie, competentie en autonomie.
René van Harten, vml. voorzitter college van bestuur Trinamiek

 

NIVOZ heeft het gloeiende kooltje van de geesteswetenschappelijke pedagogiek levend weten te houden gedurende een lange periode waarin de onderwijskunde de boventoon voerde. De bijdragen op platform hetkind hebben bij velen een vonk doen overslaan. Inspirerende Onderwijsavonden en leertrajecten als Pedagogische Tact/Leiderschap doen die vonken tot vuurtjes oplaaien in vele onderwijsharten. Met dat alles heeft NIVOZ het Nederlandse onderwijs veel warmte en veel goeds gebracht.
Hester IJsseling, lector Professionaliseren met hart en ziel, Thomas More Hogeschool Rotterdam
 

NIVOZ zou ik het pedagogisch hart van Nederland willen noemen. Waar de pedagogisch opdracht van het onderwijs een gekoesterde verantwoordelijkheid is. Voor mij bieden de ontmoetingen in Driebergen - en de figuurlijke ontmoetingen in blogs, onderzoek en artikelen - de kans om me keer op keer te verhouden tot de bedoeling: het beste van jezelf geven voor de beste kansen voor kinderen. Waar in de dagelijkse werkelijkheid van het onderwijs(-bestuur) met grote regelmaat - en vaak gelukkig onbedoeld - een wirwar van regelgeving, systemen en structuren ‘op de loer’ ligt, brengt NIVOZ je terug bij het kind. Laat dat het kompas zijn voor een ieder, in ieder geval voor alle professionals in het onderwijs.
Edith van Montfort, collega van bestuur SAAM*-scholen
 

NIVOZ gaat naar de kern van de zaak. Of het onderwerp nu is dat waar het wezenlijk om draait in de relatie tussen leerling en leraar, in het schoolleiderschap, in de lerarenopleiding of in het onderwijsonderzoek. De NIVOZ-symposia die ik heb bijgewoond boden zowel uitzicht op de inspirerende werkelijkheid die zich voordoet tussen leraar en kinderen in het klaslokaal en op school – vaak in situaties met een scala aan uitdagingen – als op een helder denkkader dat hoop biedt voor de grotere werkelijkheid, ook buiten onze scholen.
Shanti George, Senior Associate aan Learning for Well-being Foundation, conference host NIVOZ-symposium Unfolding Human Potential, onafhankelijk onderzoeker en adviseur
 

In deze economisch gedreven samenleving is het gemakkelijk je te verstoppen achter regels, beleid en protocollen. Zelfs als bestuurder met een pedagogisch onderwijshart liggen de verlokkingen van ‘alles moet op papier’ als sirenen op mijn pad. NIVOZ en de verhalen op het platform hebben mij altijd gesterkt in waar het in het leven werkelijk om gaat. Als kind en als volwassene mag je zijn wie je bent en wilt worden. Op zoek naar het echte verhaal van anderen.
Adrie Groot, vml. voorzitter College van bestuur bij Blosse, lid Leve het Onderwijs
 

NIVOZ heeft een grote impact gehad op hoe ik ben als docent. Aan de ene kant zoek ik nu veel meer het perspectief van de leerling en stel mezelf en collega's voortdurend de vraag: wat doet dit met de leerling? Aan de andere kant heb ik mezelf aangeleerd om mijn tijd en energie te besteden aan de zaken waar ik invloed op heb en me minder druk te maken om alles wat buiten mijn bereik ligt. Dit, ondersteund met de wetenschap dat er vanuit NIVOZ een prachtige beweging in gang is gezet in onderwijsland, maakt dat ik nu veel vaker de docent kan zijn die ik graag wil zijn.
Anton Nanninga, docent economie op het Pantarijn in Wageningen
 

We waren vergeten waar het bij pedagogiek om gaat. In de opvoedings- en onderwijswetenschappen gaat het alleen om het ‘hoe’, maar het gaat in opvoeding en onderwijs ook altijd om het ‘wat’, het ‘waartoe’ en het ‘wie’. En daar gaat de pedagogiek over. Het NIVOZ heeft ons daar weer alert op gemaakt.
Wouter Pols, auteur, onderzoeker en voormalig docent-opleider.
 

Met mensen van NIVOZ is het prettig samenwerken. Ze zijn betrokken, inhoudelijk deskundig en openen steeds weer nieuwe deuren. Als pedagoog en auteur heb ik bij het NIVOZ een prachtig platform waar ik mijn ideeën goed kwijt kan.
Joop Berding, pedagoog en auteur. Hij heeft vele publicaties op zijn naam, met name over het werk van Arendt, Korczak en Dewey
 

 

NIVOZ is voor mij een bundeling inspiratie: in grote verhalen en kleine daden. Het vakmatig delen van de pedagogische urgentie op onderwijsavonden en symposia, maakt de ontmoeting steeds weer betekenisvol.
Corina van Doodewaard, docent, opleidingscoördinator van de masteropleiding Physical Education and Sport Pedagogy
 

NIVOZ brengt al jaren het pedagogische aspect van onderwijs voor het voetlicht, en geeft er voor leraren en leidinggevenden handen en voeten aan met het concept ‘pedagogisch tact’ dat centraal staat in de NIVOZ-opleidingen.
Edith Hooge, voorzitter Onderwijsraad  en hoogleraar Onderwijsbestuur bij TIAS, Universiteit van Tilburg

 


Onderwijs is mensenwerk. NIVOZ zet zich consequent in om aandacht te vragen voor dat wat de relatie tussen leraren en leerlingen bijzonder maakt. Dankzij NIVOZ ben ik fundamenteel rijker en gelaagder gaan kijken naar wat ik dag in dag uit met mijn leerlingen en collega's ambieer en nastreef. De opleidingen, avonden en inspiratie die het NIVOZ aanbiedt zijn onmiskenbaar van belang voor de leerlingen, leraren, schoolleiders en andere professionals die zich inspannen voor goed en menselijk onderwijs.
Simon Verwer, stafmedewerker docentprofessionalisering at VUmc.

Luc Stevens is altijd mijn pedagogisch baken geweest in al mijn handelen als docent/schoolleider. NIVOZ heeft die functie overgenomen. Hun pure benadering van ontwikkeling van kinderen helpt om de strijd tegen geïnstitutionaliseerde onzin-structuren van het onderwijs met verve te voeren in het belang van kinderen. Een fantastische partner in onze gezamenlijke zoektocht naar optimale leervoorwaarden. Wetenschappelijke inzichten geven, uitdragen van pedagogisch gedachtengoed, opbouwen van een groot netwerk, interessante lezingen verzorgen, hierin is NIVOZ onmisbaar om standvastig koers te kunnen houden.
Sjef Drummen, onderwijskunstenaar, schoolleider, co-founder Niekée en Agora, winnaar Ververs Award, onderwijsinnovatieprijs 2021.


NIVOZ is voor mij een innerlijk kompas in het onderwijs. Wat alle programma's karakteriseert is het vermogen om bij de essentie te komen van de ontwikkeling in mens en samenleving.
Dr. Thieu Besselink, oprichter The Learning Lab
 

 

De mens is van nature gericht op groei. NIVOZ scherpt ons in het belang van fundamentele basisvoorwaarden daartoe. Daarbij gaat het om vertrouwen, empathie, veiligheid, autonomie; om ruimte voor ontwikkeling. Kostbaarheden waarvoor wij allen - klein en groot - zorg kunnen dragen, in de relatie tot de ander en in die tot onszelf.
Beatrice Keunen, hoofdredacteur Balans Magazine

 

Natuurlijk werkt NIVOZ samen met leraren en schoolleiders aan een veilige ruimte, waarin jongeren kunnen ontdekken voor welk leven ze op een gegeven moment verantwoordelijk willen zijn. Hoe dat leven eruit zal zien, kunnen we echter niet voorschrijven. NIVOZ daagt ons wel uit om daar kritische vragen over te stellen, onvermoede mogelijkheden open te houden en ondanks eigenzinnige keuzes toch met elkaar verbonden te blijven.
Prof. dr. Joseph W.M. Kessels, emeritus hoogleraar Human Resource Development (Universiteit Twente), emeritus-hoogleraar Opleidingskundig Leiderschap verbonden aan Open Universiteit NL
 

NIVOZ zorgt voor een inhoudelijk uitkijkpunt in een turbulent onderwijslandschap, waardoor ik iedere keer weer op een betekenisvolle manier kan navigeren. NIVOZ faciliteert een structurele dialoog over het belang van pedagogiek in het bijdragen aan het onderwijs van morgen.
Maarten Stuifbergen, voorzitter college van bestuur bij Stopoz, documentairemaker Iedereen is leraar.
 

Luc Stevens, voormalig directeur NIVOZ, is voor mij een man die me raakt door alles wat hij zegt. Samen met Willem Wilmink en Annie MG Schmidt staat hij op eenzame hoogte v.w.b. zijn teksten voor en over kinderen. De site van ‘NIVOZ-platform hetkind’ is voor mij en mijn studenten op de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn op Hogeschool Rotterdam een bron van inspiratie, herkenning en plezier. Mede door de input van het traject Pedagogisch Tact is binnen Hogeschool Rotterdam het Pedagogisch Pact opgezet, een beweging die zich ten doel staat de pedagogiek binnen de school weer op de kaart te zetten.
Monique van den Heuvel MEd, hoofddocent Pedagogiek en Didactiek aan Hogeschool Rotterdam en aan Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn/Instituut voor Gezondheidszorg.
 

Woorden scheppen werelden. In mijn ontmoeting met mensen bij NIVOZ ontstaat nieuwe taal. Nieuwe werelden.
Merel Boon, onderwijs pedagoog Hogeschool Leiden, faculteit Educatie

 

NIVOZ zorgt ervoor dat we in het onderwijs weer spreken over Het Kind. Zo’n tegenwicht is echt nodig in een tijd waar het onderwijs zich meer druk lijkt te maken om toetsen, scores, dossiers en protocollen.
Arie de Bruin, voorzitter Janusz Korczak Stichting, 43 jaar werkzaam geweest in het onderwijs. Na pensionering (2011) columnist, schrijver van diverse pedagogische artikelen, boeken, onderwijscabaretier, dichter, schrijver en componist van liedjes
 

Afgelopen jaar genoten van de diepgang, de zorgvuldigheid en waarde van het samen met NIVOZ doorontwikkelen en uitvoeren van het traject Pedagogisch Leiderschap voor de Kinderopvang: theorie verbinden aan praktijk, praktijk conceptualiseren. En vooral samen met leidinggevenden bouwen aan een kansrijke, liefdevolle basis voor jonge kinderen. Waardevol!”
Wilma van Esch, Projectcentrum Jonge Kind
 

Voor mij als lerarenopleider zijn de ontmoetingen bij NIVOZ altijd waardevol: ik haal er inspiratie, kan prakijkervaringen uitwisselen en samen met collega's sparren over de belangrijke vragen uit ons vak.
Meike Broecheler, Pabo-docente Marnix Academie Utrecht
 

 

NIVOZ is voor mij een uniek instituut, omdat het de enige plek in Nederland is, waar fundamenteel en onafhankelijk wordt nagedacht over wat onderwijs is, en hoe onderwijs, opvoeding en samenleving zich tot elkaar verhouden. En het is niet alleen denken, maar ook doen, rechtstreeks in begeleiding van leraren en schoolleiders. In een gefragmenteerd onderwijsveld, dat bovendien sterk politiek gekleurd is, is het belangrijk zo’n vrijhaven te hebben.
Hartger Wassink, zelfstandig onderzoeker en adviseur

 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief