Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Masterclass: Mensen maken. Nieuw licht op opvoeden… tot volwassenheid

Op woensdag 14 februari 2018 gaf Daan Roovers een masterclass in Driebergen. Filosofe Roovers is docent publieksfilosofie bij de Universiteit van Amsterdam, programmamaker bij omroep HUMAN, debatvoorzitter in de Rode Hoed en voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Met haar laatste publicatie ‘Mensen maken. Nieuw licht op opvoeden trok ze veel aandacht.

Introducerende vragen: Wat betekent volwassenheid in een tijd waarin ‘jeugd’ en ‘jong’ onze idealen zijn? Hoe begeleiden we kinderen in een sterk gedigitaliseerde leefwereld waarin zij veel meer thuis zijn dan wij, en waarin zij elke innovatie zich veel sneller eigen maken? Hoe bereiden we ze voor op een wereld waarin zoveel onzeker is?

Naast de noodzakelijke kennisoverdracht, competentieontwikkeling en praktijkervaring die een reguliere opleiding biedt (Ausbildung) is het zeer van belang om jongeren te begeleiden in hun persoonlijk, maatschappelijke en culturele vorming (Bildung). Aan de basis van deze persoonlijke ontwikkeling ligt een brede kennis wereld waarin je leeft. Maar meer nog dan kennis gaat het om de vorming van perspectief en je houding in de samenleving. Met behulp van Bildung ontwikkel je je vermogen om te kunnen gaan met vrijheid, met het onbekende, met de toekomst.

Deze openheid naar de toekomst is een van de belangrijkste unieke vermogens van de mens, aldus Hannah Arendt.. In plaats van studenten alleen toe te rusten met doelgerichte vaardigheden voor de arbeidsmarkt, moeten we ons toeleggen op Bildung, om ze voor te bereiden op een samenleving die er nog nÍet is en waarvan niemand weet hoe die zal zijn: door niet alleen hun skills, maar door ook de jongeren zélf te vormen.

Tijdens de masterclass gingen we vanuit een filosofische introductie op Bildung in op actuele vragen rondom opvoeding en volwassenwording, en aan de slag met echte, dagelijkse vragen en dilemma’s van leraren.

Samen met René Gude schreef Daan Roovers (1970) het boek ‘De kleine geschiedenis van de filosofie’ (2010). Als schrijver behandelt ze thema’s als onderwijs, opvoeding, ethiek en feminisme. Haar nieuwe boek ‘Mensen maken; nieuw licht op opvoeden’ is een essay over de impact van wereldnieuws op de burgers van de toekomst. (Korte impressie hier en hier). Op dit moment werkt ze  samen met Michael Sandel en Omroep Human aan het programma What’s the Right Thing to Do? (en het vervolg daarop).

www.daanroovers.nl

Joyce van den Bogaard – redacteur bij NIVOZ-platform hetkind – schreef een artikel n.a.v. haar deelname aan deze masterclass. Dit is haar verslag.

Wat doe je als een situatie in je klas plots escaleert?

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief