Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Korte en lange videoregistratie 'Value Based Education' --> Waar wachten we nog op?

17 augustus 2014

Het betoog dat Tex Gunning  bijna drie jaar terug hield ten overstaan van onderwijsbestuurders en verantwoordelijken was krachtig en overtuigend. 'Zozeer dat dat we eigenlijk alleen maar kunnen praten over wat we morgen gaan doen,' reageerde Luc Stevens destijds ter plekke. Namens NIVOZ had hij de uitnodiging aan Gunning - destijds AkzoNobel-voorman - gericht om onderwijs vanuit nieuw perspectief te bezien. Onder de titel 'Value Based Education' sprak hij over de noodzaak voor een andere onderwijsaanpak. In zijn inspirerende speech deed hij impliciet een appel op ieders individuele verantwoordelijkheid.

"We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them,’’ betoogde Albert Einstein ooit en expliciteerde zo de noodzaak van het denken buiten de kaders.

De NIVOZ-lezing staat in eenzelfde traditie, een traditie van oorspronkelijke en  maatschappelijk betrokken denkers die het Nederlands onderwijs vanuit een bredere context kunnen en durven bezien. Op 13 oktober 2011 werd de derde lezing gegeven door Tex Gunning - Value Based Education.  

Gunning was destijds lid van de Raad van Bestuur van AkzoNobel, maar ook docent, schrijver en spreker over leiderschap. Hij is thans verbonden aan TNT en adviseert nog steeds topmensen en academici o.a. over de behoefte aan collectief leiderschap om de grote uitdagingen in de wereld aan te pakken. Als topman staat hij bekend als een oorspronkelijke denker en een non-conformist.

Vanuit betrokkenheid sprak Gunning vrijelijk over leiderschap en de consequenties en betekenis voor de onderwijs- en opvoedingspraktijk. Achter deze link vindt u een tekstuele samenvatting van de hand van Geert Bors. Een korte (7 minuten) en volledige videoregistratie (57 minuten) van de NIVOZ-lezing met Tex Gunning, alsmede enkele interviews met betrokkenen.

Korte registratie:De hele lezing van Tex Gunning (57 minuten)NIVOZ  is een autonoom Nederlands onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut ten dienste van goed onderwijs. Met een uitgesproken mensbeeld en een daarop gebaseerde lange termijn visie op onderwijs, verzamelt en verspreidt het NIVOZ (wetenschappelijke) inzichten uit binnen en buitenland, draagt bij aan de opinievorming en versterkt en legitimeert (toekomstige) schoolleiders en leraren in hun pedagogisch/didactisch handelen, hun tact en leiderschap. Dit maakt het mogelijk een goed pedagogisch klimaat te creëren: de basis voor ontwikkeling en leren van kinderen – en daarmee de basis voor onze samenleving. www.nivoz.nl

Het NIVOZ is initiator van platform hetkind, zie www.hetkind.org
Delen:
0

Reacties

0
Je moet inloggen om te kunnen reageren
Er zijn nog geen reacties
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief