Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Willemijn van Woerkum

NIVOZ-programmaleider Whole Child Development

Willemijn van Woerkum werkt sinds 1 juni 2020 als programmaleider van het programma Whole Child Development, dat in samenwerking met Porticus en een aantal lerarenopleidingen in de komende vier jaar wordt opgesteld.

Wat is de bedoeling van ons onderwijs? Waartoe leiden we onze nieuwe generaties op? Waarom doen we wat we doen? Deze vragen staan centraal in het werk van Willemijn van Woerkum en ze stelt ze al vijftien jaar vanuit verschillende onderwijscontexten. ‘Goed onderwijs bereidt kinderen niet alleen voor op de toekomst, maar leert hen daar ook op verantwoordelijke wijze invulling aan te geven. Dat vereist een andere en meer holistische aanpak van het onderwijs.’

Willemijn hoopt in haar werk bij te dragen aan een verandering in het denken over onderwijs. Opgeleid als ontwikkelingspsycholoog, begon zij haar carrière met een eigen organisatie voor studiebegeleiding. Hier ontdekte ze de kracht van verbondenheid en vertrouwen, die kinderen op school niet altijd ervaren. Ze maakte de stap naar de lerarenopleidingen om hieraan te werken. Ze helpt leraren in opleiding met het formuleren van hun pedagogische opdracht en leert hen zichzelf als instrument te zien. Ook als procesbegeleider op scholen bevraagt en bevoorraadt ze leraren, leerlingen en schoolleiders om samen goed en betekenisvol onderwijs te creëren, gericht op een brede en wereldgerichte ontwikkeling van kinderen.

Bij stichting NIVOZ werkt Willemijn sinds 1 juni 2020 als programmaleider aan het programma Whole Child Development. Dit programma richt zich op brede vorming van kinderen tot mensen, met name de kinderen die het onderwijshet hardst nidig hebben. Het programma wil een systemische verandering teweegbrengen in ons onderwijs, in het samenspel van schoolontwikkeling, (school)leiderschapsontwikkeling en het opleiden van leraren, stevig ondersteund door onderzoek.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief