Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Ton Mooij

emeritus hoogleraar Open Universiteit

Em. prof. dr. Ton Mooij is tot zijn emeritaat medio 2016 als bijzonder hoogleraar verbonden geweest aan de Open Universiteit Nederland in Heerlen. Hij was tevens werkzaam als manager en onderwijsonderzoeker in het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft vele onderzoeken verricht in het basis- en voortgezet onderwijs en ook specifiek naar het onderwijs aan zeer makkelijk lerende kinderen. Hij heeft ook veel (internationale) publicaties op zijn naam staan (zie zijn publicaties op de websites van de Radboud academieResearchgate en LinkedIn).

Ton Mooij combineert theorie en praktijk in de meting en verbetering van onderwijs en leren. Belangrijke onderwerpen zijn hoogbegaafdheid, begaafdheidsverschillen in de groep of klas, sociaal probleemgedrag, veiligheid, vergroting van veiligheid, en effecten van onderwijsinnovaties. Didactische en organisatorische aansluitingen op cognitieve, sociale en gedragsverschillen tussen leerlingen worden in dit verband ontwikkeld en qua effect gemeten. In dit verband ontwerpt en beproeft Ton Mooij ook informatietechnologie (webgebaseerde software) ter ondersteuning van zowel de ontwikkeling als de meting van onderwijs- en leerprocessen en leereffecten in scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Hij was daarnaast ook lid of voorzitter van diverse (inter)nationale organisaties voor onderwijsonderzoek. Tevens heeft hij een groot aantal publicaties in binnen- en buitenland op zijn naam staan.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief