Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Stefan van Langevelde

docent master Pedagogiek

Stefan van Langevelde is docent Master pedagogiek bij Fontys en bouwt met via Take a step met schoolleiders en leraren aan scholen en schoolteams, waarin leerlingen onderwijs krijgen waarbinnen ze zich gezien en gewaardeerd voelen, de regie kunnen voeren over hun eigen leerproces, hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, en positieve relaties opbouwen met elkaar en hun docenten. En de school een plek is waar duurzame verbetering en vernieuwing van het onderwijs van de grond komt.

'Het fascineert mij hoe er in de ene school een levendige samenwerking is tussen mensen, waarbij collega’s gebruik maken van elkaar kwaliteiten en nieuwe dingen uitproberen. Terwijl in de andere school mensen los van elkaar werken en moeilijk nieuwe dingen van de grond krijgen. De opvattingen van gespreid leiderschap en waarderend leren vind ik hierbij inspirerend. Door ervan uit te gaan dat iedereen relevante kwaliteiten bezit om invloed uit te oefenen op de school, ontstaat de ruimte om elkaar leiderschap te gunnen. Hoe dit concreet vorm krijgt onderzoek ik graag samen met schoolleiders en leraren in hun eigen praktijk.

Praktijkgericht onderzoek is hierbij mijn voorkeursinstrument, waarbij we experimenteren met nieuwe vormen van werken. Hierdoor ontstaan (weloverwogen) oplossingen en de vaardigheid nieuwe vraagstukken met elkaar aan te pakken. In samenwerkingen en als adviseur breng ik een onderzoekende houding: oordeelsvrij, nieuwsgierig en gericht op kansen voor verbetering. Ik ben er sterk van overtuigd dat samenwerken essentieel is om je professioneel te kunnen ontwikkelen en het onderwijs constant te blijven verbeteren.  

Naast mijn werk bij Take a Step ben ik als docent in de master Pedagogiek verbonden aan de Fontys Hogeschool. Daar doe ik samen met studenten praktijkgericht onderzoek rond relevante vraagstukken uit hun werkpraktijk.'

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief