Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Rikie van Blijswijk

verbinder tussen praktijk en theorie, redacteur, coalitie NIVOZ

Rikie van Blijswijk (1954) is sinds 2010 verbonden aan stichting NIVOZ. Ze verbindt goede pedagogische onderwijspraktijk aan theorie. Daarnaast is Rikie oprichter van de Leerschool.

Ze heeft meer dan 43 jaar ervaring in onderwijspraktijk, - begeleiding en ontwikkeling. Rikie werkte als leraar, schoolbegeleider, auteur, projectleider, interim directeur en beleidsmedewerker van een groot schoolbestuur. De opvoeding van haar drie kinderen, haar studie MO A en B Pedagogiek en actuele kennis van pedagogen maakt dat ze leraren ‘verstaat’ en scholen goed kan ‘lezen’. Haar ervaring is zowel op kennis als op gevoel gebaseerd. Ze gaat graag en vaak naar scholen toe om met leraren en kinderen te praten en schrijft schoolportretten, waarin onderwijspraktijk door theorie wordt gelegitimeerd en andersom.

Stichting NIVOZ sterkt leraren in hun pedagogische opdracht. Rikie levert o.a. haar bijdragen via de Coalitie voor leraren en schoolleiders, die ze al enkele jaren faciliteert. Ze staat ook aan de basis van de pedagogische canon, waarin circa dertig (historische en actuele) pedagogen en filosofen zijn geportretteerd.

Haar inspiratiebron vindt ze in The Essential Schools in de Verenigde Staten. Daarin ziet ze de verbinding tussen pedagogiek en didaktiek, binnen een levendige community. Leraren en leerlingen dragen samen verantwoordelijkheid en leren - met veel respect voor elkaar - zichzelf, de ander en de wereld kennen. Ze schrijft en selecteert artikelen die relevant zijn voor de Nederlandse onderwijspraktijk, zodat deze kennis en ervaring toegepast kan worden in eigen scholen, om het goede te doen. Elk najaar organiseert Rikie studiereizen naar ‘Essential Schools’, waarin onderwijsgevenden inspiratie en ervaringen opdoen op Amerikaanse scholen, met Amerikaanse collega’s. Ze schreef ook het boek The Essential Schools in de VS. Scholen die je leren wie je bent!

'Als leraar en in andere rollen die ik in het onderwijs heb, heb ik er altijd naar gestreefd dat kinderen blij blijven met wie ze zijn en nieuwsgierig blijven naar de wereld om hen heen’.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief