Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Petra Smolders

stichting GEEFeconomie

Petra Smolders leeft met haar partner Robbert Vesseur al enige jaren volgens de principes van de GEEFeconomie. Ze was eerder werkzaam in het onderwijs en onderzoek. Meer en meer mensen maken nieuwe keuzes vanuit hun hart en vergroten daarmee hun bijdrage aan de wereld. Het is de intentie van Stichting GEEFeconomie om deze krachten te bundelen door deze mensen te verbinden en verenigen.

GEEFeconomie is een duurzame samenlevingsvorm waarin iedereen, zonder enige uitzondering, onvoorwaardelijk geeft en ontvangt. Door zonder beperkingen en zonder voorwaarden te geven (en dus ook te ontvangen) ontstaat er een stroom van overvloed van materiële en immateriële zaken die voor iedereen in deze samenleving beschikbaar is.

De GEEFeconomie is gebaseerd op de visie dat ieder mens van nature wil bijdragen en waardevol wil zijn voor zichzelf en zijn omgeving. Door mensen op allerlei verschillende manieren uit te nodigen en uit te dagen hun bijdragen daadwerkelijk te doen (in de vorm van passies, talenten, spullen, geld, verbondenheid, kennis en vaardigheden) ontstaat er een duurzame samenleving van verbinding met, en vertrouwen in elkaar, gebaseerd op onvoorwaardelijk geven en ontvangen.

GEVEN
Onder GEVEN verstaan wij het onvoorwaardelijk, zonder tegenprestatie, zonder eisen, zonder beperkingen, zonder bedenkingen en zonder verwachtingen vanuit een gevoel van overvloed geven van materiële en immateriële zaken. Hierdoor wordt de overvloed van materiële en immateriële zaken in de samenleving zichtbaar en is deze voor iedereen, zonder enige uitzondering, beschikbaar. Duurzaam Leven in een GEEFeconomie betekent jezelf continu afvragen waar, hoe en voor wie en wat je waardevol kunt zijn. Doordat je als mens bezig bent met GEVEN vanuit overvloed, in tegenstelling tot de huidige samenleving waar veel mensen nemen vanuit tekort, draag je per definitie bij. Je maakt immers, vanuit een gevoel van verbondenheid met zaken om je heen, relaties met mens, dier, natuur en de aarde mooier (in plaats van dat je ze, zoals nu vaak het geval is, uitput). Door deze manier van leven maak je dus als vanzelfsprekend keuzes die duurzaam zijn; ze dragen (voornamelijk) op lange termijn bij aan een blijvende omslag in ons denken en handelen.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief