Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Margrite Kalverboer

Kinderombudsman

Prof. dr. mr. Margrite Kalverboer is in april 2016 benoemd tot Kinderombudsman. De Kinderombudsman bevordert dat kinderrechten in Nederland worden nageleefd. Niet alleen door de overheid, maar ook door organisaties in het onderwijs, kinderopvang en zorg. Met voorlichting, onderzoeken en advies, wil de Kinderombudsman de positie van kinderen en jongeren in Nederland verbeteren. De belangen en belevingswereld van kinderen en jongeren nemen hierbij een belangrijke plek in.

Margrite Kalverboer is tevens bijzonder hoogleraar Kind, Pedagogiek en Vreemdelingenrecht aan de Universiteit Groningen. Eerder werkte zij als gedragswetenschapper en hoofd Pedagogisch beleid en Zorg in de justitiële jeugdinrichting Het Poortje te Groningen. Als jurist én orthopedagoog probeert ze  het begrip tussen de juridische en orthopedagogische wereld te vergroten. In haar onderzoek richt ze zich onder meer op de uitleg en toepassing van de bepalingen uit het Kinderrechtenverdrag vanuit pedagogisch perspectief, ten behoeve van de juridische procedures waarmee kinderen in Nederland en het buitenland te maken kunnen krijgen.

Ze heeft in 2012  het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de universiteit Groningen opgericht en is als bijzonder hoogleraar nog steeds aan dit centrum verbonden.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief