Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

marco dekker

Mijn naam is Marco Dekker, getrouwd en vader van Jelena en Marek. Sinds jaar en dag woonachtig te Amsterdam, waar ik ook het grootste gedeelte van mijn werkende leven heb vertoefd.

Van januari 1996 tot januari 2008 heb ik voor de groep gestaan en heb voornamelijk lesgegeven in de groepen 7 en 8. Sindsdien ben ik directeur van de A.Bekemaschool te Duivendrecht.

Terugkijkend op mijn oorspronkelijke drijfveren om het onderwijs in te gaan, moet ik het toeval en mijn omgeving een voorname rol toebedelen. Rond mijn twintigste vertelden een aantal mensen me dat ze mij dat wel zagen doen – voor de klas staan. Ik denk dat het de film ‘Dead poets society’ was, die me definitief over de streep trok. De lotgevallen van Mister Keating en zijn klas lieten me zien dat het mogelijk is om ook op een andere manier les te geven, ondanks bestaande structuren, en dat je een werkelijke, positieve bijdrage kunt hebben aan de ontwikkeling van jonge(-re) mensen.

Aanvankelijk wilde ik leraar geschiedenis worden, maar ik ben uiteindelijk in het basisonderwijs gebleven – vooral omdat ik merkte dat je daar veel meer invloed hebt op welzijn van kinderen en ook omdat het vakkenpakket uitgebreider is. Geschiedenis, vooral die van de vorige eeuw, is een hobby gebleven.

Als ik denk aan de mensen die het meeste invloed hebben gehad op mijn visie op het leraarschap, zijn dat degenen, waarvan ik vond en vind, dat ze het onderwijs kwaad deden. Ik noem geen namen, maar zij hebben mij wel de drive gegeven om het onderwijs in te gaan en er te blijven om, waar ik kan, iets te verbeteren. Hiervoor wil ik hen graag nog achteraf bedanken. De laatste jaren heb ik meer gekeken en geluisterd naar mensen, boeken, films en uitspraken die mij positief hebben beïnvloed.

Degenen die mij het meest inspireren zijn de mensen met wie ik de afgelopen jaren nauw heb samengewerkt op de A.Bekemaschool. Zonder hun kwaliteiten, hun energie en kijk op het vak en de kinderen hadden we nooit kunnen doen wat we nu op onze school doen. Auteur, onderzoeker en leraar Jim Collins stelt in zijn boek ‘Good to great’, “eerst wie en dan wat”. Daar geloof ik heel erg in: verzamel goede mensen om je heen en geef ze de mogelijkheden en ruimte om hun kwaliteiten te tonen.

Bij mijn inspiratiebronnen hoort ook zeker nummer 14, oftewel Johan Cruijff. Ik haal hem veel aan bij lezingen en presentaties. Vooral in het boekje geschreven door Winsemius staan veel voor mij belangrijke inzichten. Voor degenen die nog vragen hebben over het begrip ‘ruimte geven’, lees het stukje over Mark Overmars. Maar ook uitspraken als “Je gaat het pas zien, als je het doorhebt” en “Voetballen is simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen”, hebben voor mijn een één-op-één relatie met onderwijs en leidinggeven.

Wat de Bekema onderscheidt, is de combinatie Meervoudige Intelligentie, Dunn & Dunn’s Leerstijlen en team Bekema. Kort gezegd maken wij gebruik van de inzichten en theorieën van Gardner en Dunn & Dunn (maar ook van Kagan en vele wetenschappelijke onderzoeken), die wij vervolgens in onze eigen “Bekema-stijl” gegoten hebben. Markant is dat Gardner en Dunn & Dunn elkaar ooit ontmoet hebben en het toen eens waren dat hun theorieën niet zouden kunnen samengaan. Wij denken echter anders. Onze werkwijze is gebaseerd op en voortgevloeid uit een door ons gezamenlijke visie en is een logisch vervolg. Wat we de kinderen uiteindelijk willen meegeven, behalve een gezonde bagage aan kennis en vaardigheden, is dat leren hartstikke leuk is.

Kijkend naar de principes van hetkind zijn vooral de pijlers talent, uitdaging en moreel kompas voor mij interessant. Vragen over waarom je in het onderwijs zit, bepalen voor mij heel erg hoe iemand zijn talenten wil inzetten en welke uitdagingen hij/zij wil aangaan. Bij de principes mis ik echter het feit dat het didactische handelen, oftewel de techniek van het lesgeven, niet specifiek is genoemd. Volgens mij is de kern van ons vak uiteindelijk het doorgeven van kennis en vaardigheden. De slogan ‘Zonder relatie geen prestatie’ zou je mijns inziens ook kunnen omdraaien als we onder prestatie kennis en vaardigheden verstaan.

Meer informatie? Kijk op onze site, bel of stuur me een mailtje.
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief