Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Lidwine Janssens

ludiek pedagogiek

Slechts een kinderlijk kind, wordt een menselijk mens

Lidwine Janssens startte haar loopbaan als lerares levensbeschouwing vanwege bovenstaand motto. Ze vervolgde haar weg als onderwijzeres. Met beide banen kwam ze in conflict omdat zij vorming van de mens centraal stelde en daartoe spel inzette. Dit stuurde haar naar de docent drama opleiding aan de theaterschool Amsterdam, waarna ze ging werken als consulente drama basisonderwijs in de Meierij van Den Bosch. Vanuit het materiaal dat ze voor scholen ontwierp, ontstond haar eerste boek: Het Rijk der verbeelding, geef het terug aan de kinderen.

Drama binnen onderwijs stond nog sterk in de kinderschoenen destijds, waardoor zij a.s. docenten ging opleiden op de HKA in Arnhem (nu onderdeel van ArtEZ), later op de NHL te Leeuwarden en de NNIK te Groningen. In deze vijfentwintig jaar ontwikkelde zij overstijgende theorieën om drama als schoolvak te ontwikkelen en te verantwoorden, methodieken om het vak vorm te geven, didactiek om er les in te kunnen geven, leerlijnen om vorderingen van jongeren te kunnen traceren en studenten op te leiden in het begeleiden van kinderen en jongeren. Hieruit ontstonden: Spelen is de Kunst (voor middelbaar onderwijs) en Spelen vanuit verbeelding (voor basisonderwijs). Dit laatste boek kreeg in 2016 een digitale update: www.spelenvanuitverbeelding.eu

Janssens ging met vervroegd pensioen om daadwerkelijk nog een bijdrage te kunnen geven aan kwaliteitszorg. Zij verankerde drama binnen onderwijs diep in de Piramide van Ludiek Pedagogiek. Deze piramide staat volledig ten dienste van het leren voor ieders persoonlijk leven, parallel aan het leren voor de maatschappij. Hierin komen reflectie op praktijkervaringen, inzichten en grondige studie (Merleau-Ponty) samen. Ze hoopt hiermee begeleiders te ondersteunen die in de praktijk al lang van Bildung of gelukskunde* een werkwoord maken en nieuwkomers te inspireren tot het vervolgen van het werk dat eerder door collegae is gerealiseerd. Wel graag op eigen wijze en naar eigen wijsheid.

* http://www.lesseningeluk.nl

Voor lezingen, workshops en advies kun je contact opnemen via: [email protected]

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief