Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Koen Vos

Practor brede vorming ROC Friese Poort

Koen Vos is praktor bij ROC Fries Poort en heeft een brede ervaring en kennis op het gebied van onderwijs, kunst, religie en filosofie.

Na de pedagogische academie studeerde hij enkele jaren theologie, gevolgd door een voortgezette opleiding agogiek en supervisiekunde. Hij werkte de afgelopen jaren als opleidingsmanager in het Sociaal Agogisch domein. De laatste jaren neemt hij deel aan werksessies ‘Werk en Reflectie’ over de betekenis van het werk van Emmanuel Levinas voor management en organisatie en heeft hij zich actief verdiept in vormen van lateraal denken.

Naast zijn werk als manager, was hij projectleider Quadrivum, consultant bij een instelling voor mensen met een handicap, supervisor, teamtrainer en (mede-) auteur van de methode Routeplanner. Met Klarien Winkelmolen schreef hij een op 21e-eeuwse vaardigheden gebaseerde leergang Maatschappelijke Zorg. Hij bedacht op basis van het werk van Roman Krznaric de grondtonen voor het empathieavontuur YAGO, dat in samenwerking met locatietheater Prins te Paard is uitgegroeid tot een begrip. Hij maakt deel uit van de Kenniskring Innovatiemanagers en is als extern examinator betrokken bij MLI-opleidingen. Hij is een van de initiatiefnemers van het Netwerk Bildung mbo en is de afgelopen twee jaar als gastcurator betrokken bij het ‘Pop-up innovatiehuis te Steenwijk.

Als lid van de Commissie beeldende kunst adviseerde Koen Vos 14 jaar op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Als redacteur en samensteller was hij verantwoordelijk voor de productie van verschillende boeken over beeldhouwkunst. En met zijn dochter produceerde hij een film over toneel- en theatermaskers van de beeldhouwer Hildo Krop. Als mede-initiatiefnemer en bestuurslid was hij jarenlang betrokken bij ‘Instituut Collectie Krop’. Hij was zelf actief als beeldhouwer in de jaren ‘90. Het oorlogsmonument te Kamperzeedijk is onder andere van zijn hand.

Zijn ervaring en kennis op de gebieden kunst, filosofie en religie gaat hij als practor inzetten voor de (door-) ontwikkeling van brede vorming binnen ROC Friese Poort. Het onderzoek van het practoraat is praktijkgericht en wordt in co-creatie met ECBO onder leiding van dr. Pieter Baay uitgevoerd.

 
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief