Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Jos van den Brand

docent-onderzoeker

Na het afronden van de pedagogische academie studeerde ik pastoraaltheologie (cum laude) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik werkte vijf jaar als studentenpastor in Den Haag en daarna begeleidde ik basisscholen in Leidschendam, Westland, Voorschoten en Wassenaar op het gebied van de levensbeschouwelijke vorming van leerlingen. Een belangrijke taak was het ondersteunen van leerkrachten en directeuren die in hun klas met het overlijden van een ouder, kind of collega te maken kregen.

Vanaf 2007 was ik als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de faculteit filosofie, theologie en religiewetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2010 ging ik de functie van onderzoeker combineren met de functie van docent levensbeschouwelijke vorming aan de Thomas More Hogeschool in Rotterdam.

In 2017 promoveerde ik  op het proefschrift Levensverhaal en pedagogische handelingsoriëntatie in de laatmoderne tijd en ging  als senior onderzoeker werken bij het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel van de Thomas More Hogeschool in Rotterdam.

Op dit moment werk ik aan de afronding van mijn postdoc-project Het pedagogisch handelen bij een sterfgeval in de klas. Hiervoor kreeg ik subsidie van NWO, regieorgaan SIA. Samen met leerkrachten, pabodocenten en -studenten heb ik een traject ontwikkeld om studenten enigszins voor te bereiden op het omgaan met de dood van een kind of ouder in hun klas. In dit traject koos ik voor de narratieve benadering . Op basis van open interviews met ouders, kinderen en leerkrachten schreef ik verhalen die gebruikt kunnen worden om met studenten te reflecteren op het handelen van leerkrachten. Voor de onderbouwing van dit project heb ik mij verdiept in de pedagogiek van de onderbreking. Kortgezegd wil dit zeggen dat we gevormd worden door ons te verhouden tot wat ons overkomt, wat vreemd en onbekend voor ons is. De komende jaren wil ik deze pedagogiek verder ontwikkelen voor het opleiden van leraren voor het basisonderwijs.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief