Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Ineke Oenema-Mostert

Dr. Ineke Oenema-Mostert studeerde Orthopedagogiek aan Rijksuniversiteit Groningen (1976) en is in 2006 gepromoveerd als doctor in de sociale wetenschappen op basis van haar proefschrift ‘Orthopedagogische thuisbegeleiding voor gezinnen met een jong chronisch ziek kind’. Sinds 2006 is zij als Universitair Docent Orthopedagogiek verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Ineke Oenema-Mostert is als opleider en onderzoeker expert in de samenhang tussen wetenschappelijke en klinische inzichten over de ontwikkeling van jonge kinderen in hun (natuurlijke) omgeving (gezin, kinderdagcentrum, peuterrevalidatie, medisch orthopedagogische dagbehandeling) binnen het domein van het opvoeden en ondersteunen van personen met beperkingen en de jeugdzorg.

Sinds februari 2012 is Ineke Oenema-Mostert als lector Early Childhood Stenden Hogeschool, verbonden aan de Opleiding Leerkracht Basisonderwijs, met als opdracht het zicht krijgen op de dynamiek in het onderwijs wat betreft ontwikkeling en het leren van jonge kinderen. Variabiliteit in de ontwikkeling en het ontwerpen van een rijke leeromgeving ten behoeve van een beredeneerd en gedifferentieerd aanbod zijn in het lectoraat belangrijke thema’s.
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief