Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Fred Delhaas

intern begeleider, MA-pedagogiek en kinderfilosoof

Pedagogiek heeft voor mij alles te maken met enerzijds de persoonsvorming van een kind en anderzijds het vormen van een democratisch burger. Tussen deze twee begrippen zit een spanningsveld dat vaak mooie gesprekken oplevert. Ook het ‘pedagogische moment’ is een kernbegrip, binnen dit moment gaat het om het direct pedagogisch verantwoordelijk en passend handelen van de opvoeder. Twijfels en onzekerheid horen bij dit moment: “Weten wat te doen, wanneer je niet weet wat te doen!”.

Filosofie, en in het bijzonder filosofische gespreksvaardigheden, vind ik een belangrijk middel om de leerlingen handvatten mee te geven voor die persoonsvorming en die ontwikkeling tot democratisch burger. Dat is de reden dat ik, na het behalen van het vwo-diploma filosofie in 2016, de opleiding “Filosoferen met kinderen en jongeren” bij het ISVW in Leusden heb gevolgd.
Wekelijks geef ik filosofieles op de basisschool waar ik werk aan de groepen 1 t/m 8.
In het huidige onderwijsveld zie ik een grote invloed van het instrumenteel denken (doelgericht werken en de nadruk op meetbaarheid). Ik zou de niet-doelgerichte en vaak niet-meetbare pedagogiek meer zichtbaar willen zien in de onderwijspraktijk.

Bij het Nivoz vind ik inspiratie voor zowel pedagogiek als filosofie in relatie met de opvoeding.

Mijn andere inspiratiebronnen zijn Gert Biesta, Philippe Meirieu, Max van Manen, Wouter Pols, Joop Berding, Pedro De Bruyckere, Kristof van Rossum en Pieter Mostert.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief