Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Embodied Learning in Amsterdam: 'Beklijft kennis beter als je er een motorische component aan koppelt?'

10 mei 2013

in hoeverre kan Embodied learning een rol spelen in het leren van 21st century skills. Zijn lichaam en beweging interfaces voor het leren van 21st Century Skills? Beklijft kennis beter wanneer je een motorische component koppelt aan het leerproces?  Kennisnet en het Creative Learning Lab van Waag society onderzoeken deze vragen in samenwerking met kunstenares Marloeke van der Vlugt, maker van interactieve installaties.  Marloeke verbindt haar eigen kunstpraktijk en persoonlijke onderzoek aan de opdracht van dit project. Op dinsdagmiddag 14 mei is er een workshop in Amsterdam waarvoor VO-docenten en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd om mee te denken over didactische toepassingen van de installatie. Heb je interesse?  Lees meer over Embodied Learning en de aanloop naar dit project.


De resultaten van onderzoek in deze eerdere installaties vormt de basis voor het ontwikkelen van een nieuwe installatie. Hierbij zal het lichaam opnieuw actief worden ingezet met als doel 21st century skills zoals samenwerken en creativiteit te stimuleren. Marloeke van der Vlugt heeft literatuuronderzoek gedaan en interviews gehouden met experts op het gebied van 21st century skills en embodied learning. Op basis hiervan heeft zij een aantal uitgangspunten en voorwaarden voor de installatie geformuleerd. “Mijn conclusie na alle gesprekken over 21st century skills is dat het in de basis gaat over leren met een open en betrokken houding waardoor je steeds openstaat voor het opnemen van kennis of het leren van een nieuwe taak.”

Lichamelijk bewustzijn
‘Embodied learning’ is een vorm van leren waarbij gebruikers hun hele lichaam inzetten om tot resultaten te komen. In Embodied Learning omgevingen staat de interactie tussen lichaam en ruimte centraal. Het lichaam zelf en fysieke bewegingen vormen daarmee een belangrijke interface voor leren in hybride omgeving (zowel virtuele als fysieke omgeving). De gedachte is dat door de fysieke interactie ervaringsgericht leren wordt gestimuleerd. Wearables, tastbare intelligente objecten, sensortechnologie, motion-tracking en interactieve video stimuleren leerlingen om op een nieuwe manier te leren, vanuit hun eigen lichamelijke handelingen.


Onderzoek van Glenberg over embodied cognition  wijst uit dat  kennis en informatie beter blijft hangen, wanneer je dit niet alleen in woorden opslaat, maar ook de (zintuigelijke) beleving erom heen meeneemt zoals de geur of fysieke effect dat het teweeg brengt. Voorwaarden die dit aan de installatie stelt, zijn onder andere dat de interactie met de installatie lichamelijk bewustzijn bij de deelnemer ontwikkelt door directe feedback en de mogelijkheid hierop te reflecteren. Ook moet de installatie mogelijkheden bieden om jezelf in relatie tot anderen te zien en met elkaar te communiceren.

Ontwerpend onderzoekstraject
De installatie komt in samenwerking met experts en mensen uit het onderwijs tot stand. Dit gebeurt op basis van de eisen en uitgangspunten die Marloeke heeft geformuleerd.  Momenteel worden deze vertaald naar een prototype van de installatie. In april hebben leerlingen van een vo-school  het prototype getest, waarna e enmekel aanpassingen zijn gedaan.

Denk mee over de didactische toepassing installatie
Op dinsdagmiddag 14 mei organiseren Kennisnet en de Waag een workshop in Amsterdam waarvoor we vo-docenten en andere geïnteresseerden met belangstelling voor 21st century skills uitnodigen om mee te denken over didactische toepassingen van de installatie. Heb je interesse? Meld je dan aan bij Madelief Keyser.
Madelief Keyser  is programmamanager bij Kennisnet. Zij houdt zich vooral bezig met trendwatching en co-creatie en heeft interesse in vernieuwende onderwijsconcepten en de rol van ict hierin.


Delen:
0

Reacties

0
Je moet inloggen om te kunnen reageren
Er zijn nog geen reacties
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief