Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

EduScrum: 'een boeiende onderwijsvorm, overal toepasbaar, dat aanzet tot tact en leiderschap'

5 april 2013

Via een blogtekst van Rini van Solingen kwam lerares Kim van Haeften in aanraking met eduScrum. Op de manifestatie Leraren met Lef trof zij Jan van Rossum en Willy Wijnands, twee scheikunde-docenten van het Ashram College in Alphen aan den Rijn. Zij vertelden over hun klas, hun leerlingen en over hun werk met eduScrum. Het enthousiasme straalde ervan af.  'Wat was ik graag hun leerling geweest. Je vastbijten in een project, eigen verantwoordelijkheid nemen, écht leren.' Een bijdrage over 'een boeiende onderwijsvorm, overal toepasbaar,  dat aanzet tot  pedagogische tact en leiderschap.'

EduScrum is een manier van werken in het voortgezet onderwijs, overal toepasbaar. Het is een mensgerichte manier van werken en het gaat over samenwerken aan een project in een groep, een groep die leerlingen zelf samenstellen op basis van hun kwaliteiten. De leerlingen leren zo hun talenten kennen en gaan ze benutten.

De basis is vertrouwen. Leerlingen plannen op een Scrumbord en evalueren hun handelen. De leerkracht is steeds verbonden en aanwezig als coach, vakdocent en begeleider. De leerkracht tilt de leerlingen naar een hoger plan. Leerlingen evalueren hun eigen handelen maar ook dat van de ander. Vanuit een positieve sfeer helpen de leraren de leerlingen verder als het even niet lukt. Maar het lukt, omdat ieder wel iets heeft waar je wat aan hebt en waar je van kunt leren.

Dat dit een boeiende onderwijsvorm is, goed toepasbaar en vol met pedagogisch tact en goed leiderschap, laten de reacties van de leerkrachten en leerlingen wel zien.

Een leerling geeft aan: Zelf heb ik vooral één grote kwaliteit benut: leiden en verdelen van taken. Toen we begonnen ging het wat stroef maar later kreeg ik voor mij hoe ik het wilde hebben. Tijdens het experiment heb ik gebruikgemaakt van de ruime ideeën en het inzicht van de groep. Bij het verklaren heb ik vooral gebruikgemaakt van de kennis die ik had opgedaan tijdens de lessen en de rest wist deze erg goed te koppelen aan de context.

 

 

Een blik in de toekomst – Scrum in het voortgezet (en basis?) onderwijs!
(uit de blog van Rini van Solingen)

Een paar weken geleden heb ik een bezoek gebracht aan het Ashram College in Alphen aan den Rijn. Via via hoorde ik dat daar een docent met iets heel bijzonders bezig is: Scrum in het voortgezet onderwijs. Zelf noemen ze het eduScrum, but what’s in a name. En de resultaten zijn verbluffend. Gemotiveerde scholieren die enthousiast samenwerking in teams, én die gemiddeld een punt hoger scoren op hun examens! Dat vraag om een bezoek.

Op een troosteloze woensdagmorgen rijd ik daarom in mijn auto naar Alphen aan den Rijn. Ik woon in Zoetermeer, dus het is praktisch om de hoek. Bij het binnenkomen van de school krijg ik het gevoel een reis in de tijd te maken. Allereerst terug in de tijd, toen ik al die krioelende ‘kinderen’ (oeps: jong volwassen) door elkaar hoor schreeuwen en zie rennen. Zo was dat ook al weer….ik word oud. Daarnaast een reis in de toekomst, want ze hebben daar echt iets te pakken. Ze hebben daar beet!!

De rest lees je hier; Rini van Solingen

Wat is Scrum?


Scrum is een goed uitgewerkte methodiek om mensen intensief, plezierig en met veel resultaat te laten samenwerken. Scrum is ontwikkeld in de IT wereld als antwoord op schijnbaar onbeheersbaar complexe IT projecten. In de IT is Scrum booming: steeds meer hele grote bedrijven werken met Scrum. Ook andere sectoren, bijvoorbeeld de grafische industrie, gaan over tot Scrum. De opbrengsten zijn overal enorm: snelheid, werkplezier en resultaten nemen direct toe.

Wat is eduScrum?


eduScrum is een bewerking van Scrum voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. eduScrum maakt gebruik van de krachtige ceremonies, rollen en instrumenten van Scrum.

  • Zo geeft het eigen scrumbord leerlingen overzicht en structuur, waardoor het groepswerk transparant wordt.

  • De stand- up waarmee elke les begint, zorgt voor focus en binding en geeft zin om aan het werk te gaan.

  • De ceremonie retrospective helpt leerlingen om gezamenlijk terug te kijken op wat ze gedaan en geleerd hebben en om op basis hiervan hun manier van werken telkens weer te verbeteren.


Het verschil tussen scrum en eduScrum

In eduScrum staat leren centraal: slimmer leren, beter leren samenwerken, jezelf beter leren kennen. eduScrum heeft daarom een extra eigen ceremonie: teams vormen op basis van aanvullende kwaliteiten. Ook zijn eigen instrumenten ontwikkeld, die jongeren aanspreken en uitdagen. Daarmee legt eduScrum een krachtige pedagogische laag onder Scrum.

De opbrengsten van eduScrum

De opbrengsten van eduScrum zijn vergelijkbaar met die van Scrum. Deze manier van samenwerken genereert plezier, energie en verantwoordelijkheid; het werk is sneller af; de resultaten zijn beter. Daarnaast maken leerlingen als vanzelf een positieve persoonlijke ontwikkeling door.

Ons vertrouwen in jongeren is groot.  Vertrouwen is het sleutelwoord in deze. We zijn ervan overtuigd dat ze meer willen en kunnen dan zijzelf en veel volwassenen denken. eduScrum zorgt ervoor dat leerlingen het beste uit zichzelf en hun team halen. Dat maakt onderwijs voor alle betrokkenen werkelijk de moeite waard! En leerlingen ontwikkelen hierdoor een grote mate van zelfvertrouwen.

In een klas die met eduScrum werkt, zie je kleine teams die uit zichzelf aan het werk gaan. Ze hangen hun scrumbord aan de muur, houden staand een kort overleg, verhangen de post-itjes en gaan aan de slag. Leerlingen werken zelfstandig en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen werk en dat van hun teamgenoten. Ze krijgen steeds meer plezier in het vak, werken de stof sneller door en halen betere resultaten. Al werkend ontwikkelen ze belangrijke competenties als plannen, afspraken nakomen, reflecteren en feedback geven.

Persoonlijke ontwikkeling van leerlingen

eduScrum zorgt er bovendien voor dat jongeren een positieve persoonlijke ontwikkeling doormaken. In hun team worden ze gewaardeerd om hun kwaliteiten en ervaren ze dat ze er bij horen en nodig zijn. Dat sterkt op een gezonde manier hun vertrouwen in elkaar en in zichzelf. Omdat eduScrum uitgaat van oneindige mogelijkheden tot verbeteringen, ontwikkelen ze een positieve, toekomstgerichte mindset.

Voor jongeren van nu zijn zelfvertrouwen, team competenties en een positieve mindset belangrijker dan ooit. In een sterk vergrijzende samenleving wordt van jongeren veel verwacht. Wereldwijd worden ze geconfronteerd met crises op allerlei fronten. eduScrum stimuleert hen zich te ontwikkelen tot complete mensen die een betekenisvol deel van en voor hun team kunnen zijn. Zo rust eduScrum hen toe om samen met anderen een positieve bijdrage aan een betere wereld te kunnen leveren.

Het geeft het eduScrumteam veel voldoening om hieraan bij te dragen door eduScrum te blijven verbeteren.

Voor meer informatie over eduScrum ga je naar ; www.eduscrum.nl

Allen Certified ScrumMasters

Willy Wijnands is docent scheikunde en natuurkunde op het Ashram College in Alphen aan den Rijn en Aikido leraar. ‘Ik leg de verantwoordelijkheid bij de leerlingen en geef ze de ruimte en vrijheid. Het effect is dat de leerlingen steeds meer doen en de resultaten zijn beter; kortom geweldig!’
Jan van Rossum is docent scheikunde en decaan op het Ashram College in Alphen aan den Rijn en Coach Nieuwe Scheikunde. ‘Met eduScrum zijn leerlingen werkelijk in staat tot zelfsturing en ontwikkelen ze zich als mens, dat geeft veel voldoening.’
Ellen Reehorst is onderwijsontwerper en trainer. Haar motto: onderwijs dat er toe doet. Haar werkwijze: energiek en positief. ‘De leerenergie die eduScrum oproept bij leerlingen en docenten – ik sta telkens weer versteld!’

 

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in.


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief