Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Anouschka werkt in klas met Gardner-principe van meervoudige intelligentie

6 december 2011

Anouschka de Vries ging met kinderen uit groep 8  aan de slag met de meervoudige intelligentie principes  van Howard Gardner.  Het begint met de vraag: Wat is intelligentie precies? Ze werd aangemoedigd door het artikel van Sarina Hoogendam over het stellen van ‘Einstein-vragen’ en het ‘out-of-the-box’ denken. Een bijdrage van haar hand.

Het hele Einstein-vraagstuk – waartoe Sarina Hoogendam eerder op hetkind.org opriep, heeft bij mij een nieuwe vraag opgeroepen...

Wordt de mens steeds intelligenter of zijn we met het vergaren van steeds nieuwe informatie misschien wel dommer dan ooit? En de vraag die hierop volgt is dan 'Wat is intelligentie dan eigenlijk precies?

 Ik heb deze laatste vraag eens voorgelegd aan een groep 8. De meningen waren zeer verdeeld.

Wat is intelligent nou eigenlijk? Is een stofzuiger intelligent? Is een computer intelligent? Is er een verschil tussen die twee? Is een elektrisch keyboard intelligent, omdat deze stukken kan spelen 'uit zichzelf'? Welke mensen zijn intelligent? Iedereen? Of alleen degene die goede cijfers en diploma's halen? Alleen die leerlingen die goede cijfers halen op een Cito-toets? (dat was een van de antwoorden namelijk) Zijn die intelligent? En als je het omdraait, is dan per definitie een leerling die laag scoort op de Cito niet intelligent? Wat is hij dan? Is het tegenovergestelde van intelligentie dan domheid?

Ieder antwoord riep weer nieuwe vragen op. Het werd een reuze interessante dialoog. Uiteindelijk kwamen we wel tot een soort van conclusie: er zijn meerdere vormen van intelligentie. En intelligentie kon je ook vertalen als ‘knap in iets zijn’, ‘vaardig in iets’. En dat hoeft niet per se met het hoofd te zijn. Iemand die heel goed viool kan spelen kun je een knap persoon noemen, omdat hij de vaardigheid van het vioolspelen onder de knie heeft. Dat kun je dus muzikaal slim noemen. Maar iemand die dat niet kan, is niet dom of a-muzikaal, alleen minder vaardig op het gebied van vioolspelen. Maar hij of zij kan  misschien wel heel goed voetballen en is dus ‘knap’ in de vaardigheid je bewegingen goed te controleren: bewegingsknap. En ga zo maar door...

Dit was een introductie, een aanloop naar een hele geanimeerde les over het principe van meervoudige intelligentie, gebaseerd op de bevindingen van Howard Gardner. We zochten uit welke intelligenties de leerlingen zelf bezaten op dat moment. En welke ze wel zouden willen ontwikkelen.. Erg leuk om te doen.

Ik hoop dat ik de leerlingen hiermee een beetje op een dwaalspoor heb gezet wat betreft het ‘in kaders denken’ en het 'out-of-the box' denken een beetje  heb aangewakkerd.

Het mooiste wat je als leerkracht een kind kunt geven is hun eigen gedachten te leren ontwikkelen. Zodat ze uiteindelijk de beste versie van zichzelf kunnen worden!

Anouschka de Vries is actief voor OPA de Vries - Onderwijs op maat, Projecten & Advies!


 

 

 

Inspecteur S. de Vriesschool


Heliotrooplaan 35, 2555 MA Den Haag

De Inspecteur S. de Vriesschool is een openbare school voor zeer moeilijk lerende leerlingen en biedt gespecialiseerd onderwijs op twee verschillende locaties in Den Haag. Op deze school wordt gewerkt volgens het principe van Meervoudige Intelligentie. Het concept Meervoudige Intelligentie komt er in het kort op neer dat een mens niet op een maar op verschillende manieren intelligent kan zijn. Op basis van langdurig onderzoek zijn er intussen acht intelligenties geïdentificeerd:

1. verbaal-linguïstisch
Denkt in woorden, formuleert gemakkelijk, kan gemakkelijk ideeën onder woorden brengen, leest snel en met inzicht, kan goed argumenteren.
2. logisch-mathematisch
Ordent graag informatie, speelt graag met cijfers, overweegt bij het oplossen van problemen, redeneert logisch, denkt kritisch.
3. visueel-ruimtelijk
Neemt de werkelijkheid waar via ruimte en kleuren, heeft gevoel voor kleurnuances, tekent vaak figuurtjes of maakt krabbels, experimenteert met schetsen of ontwerpen, kan zich snel oriënteren in gebouwen en wijken.
4. muzikaal-ritmisch
Pikt snel melodietjes op, speelt graag een muziekinstrument, werkt met ezelsbruggetjes en rijmpjes om iets te onthouden, heeft een sterk gevoel voor ritme, stijl in stemgebruik, vertelt boeiend.
5. lichamelijk-kinestetisch
Reageert meestal met trefzekere bewegingen, heeft sterk gevoel voor gebruik eigen lichaam, kent fijne motoriek, sleutelt of knutselt graag, leert gemakkelijk iets door te doen of te spelen.
6. naturalistisch
Is gefascineerd door alles wat groeit en bloeit, herkent snel kenmerken van plant en dier, observeert en verklaart graag veranderingen in de natuur, leert gemakkelijk door waarnemingen buiten, kan goed verzamelen en ordenen, gaat graag met dieren om.
7. interpersoonlijk
Houdt van contact met anderen, werkt graag samen, voelt scherp aan wat anderen bezig houdt, voelt zich prettig in groepen, houdt van gezelligheid en feestjes, is graag bereid anderen te helpen.
8. intrapersoonlijk
Stelt zich graag op de achtergrond op, leeft in een eigen wereld, houdt van dagdromen, kent eigen sterke en zwakke kanten goed, neemt scherp waar wat er gebeurt, schrijft een dagboek, heeft gevoel voor reflectie, poëzie.

Ieder persoon ontwikkelt zich in een aantal van deze intelligenties sterker dan in andere. In de lessen op onze school wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van M.I. De aanwezige methodes en overige leerstof wordt in gestructureerde werkvormen aan de leerlingen aangeboden, waarbij veel rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de leerlingen.

Deze leerstof en methodes worden aangeboden in de reguliere lessen. Door extra aandacht op het gebied van handvaardigheid, muziek, lichamelijke oefening, koken en dans worden de leerlingen extra geprikkeld om intelligenties op andere gebieden te gebruiken en te ontwikkelen.

Een M.I. school levert adaptief onderwijs in de echte betekenis van het woord:

  • Onderkennen welke intelligenties kinderen gebruiken om te leren, te spelen, de wereld zich eigen te maken...

  • Omdat die intelligenties ook wat zeggen over de persoonlijkheid van kinderen, over hoe ze zich voelen, wat ze belangrijk vinden, waardoor ze gemotiveerd raken...

  • Daarop inspelen, om op die manier de kerndoelen waar te maken en kwaliteit te leveren, zodat er op school echt alles uit een kind hebben gehaald wat er in zit voor zover mogelijk…

Delen:
0

Reacties

0
Je moet inloggen om te kunnen reageren
Er zijn nog geen reacties
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief