Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

25 januari Extern

Symposium 'De Pedagogische Opdracht: actuele vragen en antwoorden voor het onderwijs'

Kansenongelijkheid, kwaliteit- en vrijheid van onderwijs zijn actuele thema’s in het publieke debat. Centrale vragen bij deze verschillende thema’s hebben vaak te maken met vorming. Heeft het onderwijs een vormende opdracht? Is de opbrengst van deze opdracht van het onderwijs volledig meetbaar? En als dat niet zo is, hoe verantwoorden we, als scholen en leerkrachten, dan wat we doen en hoe zorgen we ervoor dat we kritisch blijven over wat we doen zodat we continu werken aan verbetering? 

Het lectoraat De Pedagogische Opdracht onderzoekt de door leraren en schoolteams ervaren opdracht van het onderwijs in uiteenlopende contexten in het basisonderwijs (PO), het MBO en het HBO. Welke opdracht ervaren leraren en schoolleiders bijvoorbeeld, als ze werkzaam zijn binnen een school met een sterke religieuze identiteit? Wat ervaren leraren die lesgeven in wijken waar veel ouders het vertrouwen in de overheid en in een rooskleurig toekomstperspectief zijn verloren? Welke vorming is hier voor kinderen essentieel en op welke momenten en manieren doet deze zich voor? Op welke momenten en manieren hebben de kernvakken een vormende waarde en wat is daarvoor nodig? En hoe kunnen leerkrachten hun handelen in al deze momenten van vorming verantwoord sturen?  
 
Tijdens het symposium presenteren we voorlopige resultaten van ons onderzoek. We gaan op basis daarvan graag het gesprek met je aan over wat de voortdurende vorming in al deze verschillende contexten kenmerkt, en op welke manier professionals in het onderwijs kunnen groeien in hun verantwoordingskracht op dit gebied. Daarnaast presenteren we de manier waarop ons lectoraat opleidingen zoals de PABO, de Ad-PEP en de Master Leren en Innoveren, op basis van onderzoek ondersteunt in het opleiden en professionaliseren van leraren en schoolteams. 

Symposium De Pedagogische Opdracht | 25 januari 2023 | Bijdorplaan 15, Haarlem | 15:00 tot 17:00 uur

Wil jij meer over deze onderwerpen weten en meepraten? Meld je dan via onderstaande link aan voor het Symposium 'De Pedagogische Opdracht: actuele vragen en antwoorden voor het onderwijs' 
https://lnkd.in/eXwHVph9

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief