Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

5 november Extern

Seminar "Duurzaamheidspedagogiek in de jonge jaren"

Hoe leren we samen met jonge kinderen te zorgen voor een duurzame planeet? Als vervolg op het thema ‘Risicovol Buitenspel’ zet Childcare International in een komend seminar ‘Duurzaamheidsagogiek in de jonge jaren’ centraal. Diverse onderzoeken bespreken uitvoerig hoe anders een duurzame toekomst op onze planeet er uit ziet dan de wereld van nu. Hoe kunnen we in de kinderopvang en het onderwijs jonge kinderen voorbereiden op die toekomst? Wat vraagt dit van opvoeders van jonge kinderen? Hoe leren we ze te zorgen voor de aarde?

Hoe komen we tot een pedagogiek met aandacht voor de natuur én aandacht voor duurzaamheid? Kunnen we kinderen in hun eerste paar levensjaren al leren te zorgen, voor elkaar en voor alle levensvormen op de planeet? Terwijl we een sterke toename en interesse zien in duurzaamheidspedagogiek, blijkt ook dat er nog veel onduidelijkheid is over hoe je dit dan op een positieve manier kunt aanbieden aan jonge kinderen. 

In Zweden – waar in kinderopvang en onderwijs altijd al veel aandacht is geweest voor het omgaan met de natuur – ontdekte men dat pedagogische aandacht voor duurzaamheid er nauwelijks was. Onze Zweedse spreekster Ingrid Pramling Samuelsson deed onderzoek bij pedagogisch medewerkers naar de verschuiving en uitbreiding van aandacht voor duurzaamheidspedagogiek. 

Zowel resultaten uit onderzoek als toepassing in de pedagogische praktijk komen in dit seminar aan bod. Het seminar sluit aan bij de Groene Agenda Kinderopvang, met name bij de agendapunten Gedrag en bewustwording en Buitenspelen en biodiversiteit.

Doel van dit seminar:

 In het seminar willen we eerst vanuit de wetenschap bespreken wat precies duurzaamheidspedagogiek is en zou kunnen zijn en wat er bekend is over de noodzaak en mogelijke effecten van duurzaamheidspedagogiek. Vervolgens willen we met behulp van twee praktijkvoorbeelden kijken naar de specifieke mogelijkheden om jonge kinderen te leren duurzaam om te gaan met hun omgeving. Hoe kunnen we jonge kinderen optimaal ondersteunen in hun ontwikkeling naar duurzaam gedrag?


Vragen waarop dit seminar een antwoord wil geven:

  • Wat is duurzaamheidspedagogiek voor het jonge kind?
  • Welke voorbeelden zijn er van duurzaamheidspedagogiek in Nederland en buitenland?
  • Hoe kunnen pedagogische medewerkers samen met jonge kinderen  leren te zorgen voor een duurzame planeet?


Sprekers

Ingrid Pramling Samuelsson is professor aan de Universiteit van Gotenburg in Zweden. Zij deed jarenlang onderzoek in de kinderopvang naar hoe jonge kinderen leren.  Zij ontwikkelde binnen het internationale OMEPnetwerk een zelfevaluatieschaal die organisaties helpt op weg naar duurzaamheid voor kinderen en ouders

Matthijs de Gruijter, oprichter van Struin Centrum voor Natuurpedagogiek. Matthijs richt zich op een vrij principiële natuurpedagogiek, waarin kinderen de mogelijkheid krijgen om verbonden op te groeien met wilde, ongerepte natuur.

Derde spreker wordt nog bekend gemaakt
 

Bestemd voor:

Managers, (pedagogische) beleidsmedewerkers, (pedagogisch) coaches/IB-ers,  stafmedewerkers en welkzijnswerkers uit kinderopvang, onderwijs, welzijnsorganisaties en jeugdzorg. Ook gemeenten en adviseurs zijn van harte welkom.

Praktische informatie

Datum: Vrijdagochtend  5 november 10.00 – 13.00 uur 
Locatie: ZOOM: de inlogcodes worden u toegezonden
Voertaal: deels Engels
Kosten € 65,– incl btw.

Inschrijven op: Inschrijfformulier

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief