Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Porticus en programma Whole Child Development

Porticus Nederland – een van onze betrokken financieĢˆle partners – verzocht NIVOZ in 2018 een point of view te schrijven over onderwijs dat zich richt op ‘whole child development’

“Een aanpak die uitgaat van Whole Child Development (WCD) erkent de waarde van alle dimensies van menselijke ontwikkeling, van de jongste kindertijd tot de vroege volwassenheid, en staat voor een onderwijs dat de fysieke, sociale, emotionele, cognitieve, creatieve, spirituele en ethische ontwikkeling van ieder kind adresseert.

In lijn met deze point of view heeft Porticus samen met NIVOZ, vier lerarenopleidingen en een aantal schoolleiders een vierjarig programma ontwikkeld om leraren en schoolleiders beter toe te rusten om vanuit het whole child development­ perspectief onderwijs te verzorgen in de grootstedelijke context.

Het programma zal zich richten op vier aandachtsgebieden:

  1. Innovaties binnen de betrokken lerarenop­leidingen gericht op whole teacher development;
  2. Schoolontwikkeling gericht op whole child development in scholen in de grootstedelijke context d.m.v. een WCD­-leiderschaps­programma en ondersteuning schoolteams;
  3. Onderbouwing met (innovatief) onderzoek gericht op de praktijk in de betrokken opleidingen en scholen
  4. Verspreiden van onderzoek en goede prak­ tijken om belanghebbenden te informeren en te betrekken

NIVOZ zal de komende vier jaar samen met Porticus de verantwoordelijkheid voor het programmamanagement op zich nemen. Ook zal NIVOZ vanuit haar ervaring met de trajecten pedagogisch leiderschap de school­leiders begeleiden in het WCD-­leiderschaps­programma.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief