Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Onze vier pijlers

Stichting NIVOZ sterkt leraren en schoolleiders in de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Dat gebeurt via reflectie en dialoog. Beide facetten zijn aanwezig in onze vier verschillende pijlers.

Het gesprek voeren we op Onderwijsavonden en Masterclasses (NIVOZ-podium), in traject- en coalitiebijeenkomsten (NIVOZ-opleidingen), via publicaties van blogs en verhalen (NIVOZ-platform hetkind) en via studiee- en onderzoekskringen naar legitimerende bronnen en praktijk (NIVOZ-denktank). De vier pijlers (en activiteiten) staan natuurlijk met elkaar in verbinding, ze ontwikkelen zich in samenhang.

 


In persoonlijke ontwikkelingstrajecten (individueel of schoolbreed) biedt NIVOZ ondersteuning aan leraren en schoolleiders (po, vo, mbo, hbo) bij hun pedagogische handelen.
 


NIVOZ-podium organiseert onderwijsavonden, lezingen, masterclasses, symposia en studiedagen. Sprekers bieden inspiratie, kennis en onderbouwing op het gebied van goed pedagogisch onderwijs.
 


NIVOZ-platform hetkind is de plek waar verhalen en artikelen worden gepubliceerd. Theorie en praktijk van pedagogisch handelen komen hier samen.
 


De NIVOZ-denktank werkt vanuit relevante wetenschappelijke bronnen aan systematische reflectie op de pedagogische onderwijspraktijk.

 

 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief