Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Onze organisatie

De organisatie van stichting NIVOZ is gestoeld op de visie die we ook in het onderwijs uitdragen. Daarmee willen we congruent zijn met de waarden waar we voor staan.

Enkele principes komen prominent naar voren:

  • Iedereen is toegerust voor zijn of haar eigen ontwikkeling
  • Je moet de ruimte krijgen om te laten zien wat je kan, en die ruimte ook benutten
  • Persoon en professie kunnen niet worden gescheiden.
  • Zonder relatie geen prestatie. We hechten veel waarde aan de kwaliteit van interactie tussen mensen.

Uit die principes is een moderne organisatievorm ontstaan; weinig hiërarchisch en zeer ambitieus, vol vertrouwen in elkaar, maar ook vol verwachtingen, met heel veel vrijheden, maar ook hoge verantwoordelijkheden. Een organisatie waar we elkaar uitdagen, ondersteunen en beter maken. Waar we elkaar proberen te zien zoals we zijn, veel meer dan dragers van competenties.

In de afgelopen jaren is de organisatie uitgegroeid tot een 25-tal mensen. We kunnen het vele werk dat op ons afkomt doen door een uitzonderlijk hoge betrokkenheid van onze medewerkers en een groeiende groep vrijwilligers – mensen binnen en buiten het onderwijs – die de urgentie ziet om de pedagogische opdracht in het onderwijsveld van Nederland te versterken.

Stichting NIVOZ wordt geleid door Jan Jaap Hubeek (directeur-bestuurder per mei 2024) en kent een Raad van Toezicht.


 

NIVOZ-opleidingen
Algemeen // i[email protected]

Docenten:
Martijn Verhagen// [email protected]
Merlijn Wentzel // [email protected]
Luis Duarte // [email protected]
Hanneke de Graaff // [email protected]

Anouk Liebrand // [email protected]
Karin van Zutphen // [email protected]

NIVOZ-platform hetkind

Algemeen // [email protected]
Annonay Andersson // [email protected]
Joyce van den Bogaard // [email protected]

Rob van der Poel // [email protected]
Marco Martens // [email protected]

NIVOZ-onderzoek & ontwikkeling

Aziza Mayo // [email protected]
Leone de Voogd // [email protected]
Sabrina Alhanachi // [email protected]
Farida Yahyaoui // [email protected]

Rob Kickert // [email protected]

Maatschappelijke initiatieven en netwerken, externe betrekkingen: Nickel van der Vorm.

Marketing & communicatie: Rob van der Poel

Officemanagement: Vivian Jordan, Ellen van der Velden en Marit Holtmans // [email protected]

Dokhuis
Ontwikkeling en programmering: Inge Spaander // [email protected] // [email protected]
Nickel van der Vorm en Rob van der Poel

Directeur-bestuurder
Jan Jaap Hubeek (per mei 2024) [email protected]

Raad van Toezicht

Arjen Wals (voorzitter): hoogleraar Transformatief Leren voor Sociaal-Ecologische Duurzaamheid aan Wageningen University & Research
Eric Rijnders (financien) verbonden aan o.a. Janivo Stichting, al 30 jaar actief als bestuurslid en later toezichthouder bij maatschappelijke organisaties, onder meer in het onderwijs.
Simten Goren: senior-adviseur op de thema’s wereldburgerschap, diversiteit en inclusie bij De Haagse Hogeschool.
Anita Bruin-Raven (lid): docent Persoonlijke Vorming Edith Stein College in Den Haag;

Contact

Algemeen telefoonnummer: 010-3225450
Office management: 
[email protected]

Bezoek en postadres

 

Stichting NIVOZ
DOKHUIS
Doklaan 10
3087 CB Rotterdam.

Twitter: @nivoz / @hetkind
Facebook-pagina: NIVOZ-platform hetkind, NIVOZ-opleiding pedagogische tact.

 

 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief