Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Onze organisatie

De organisatie van stichting NIVOZ is gestoeld op de visie die we ook in het onderwijs uitdragen. Daarmee willen we congruent zijn met de waarden waar we voor staan.

Enkele principes komen prominent naar voren:

  • Iedereen is toegerust voor zijn of haar eigen ontwikkeling
  • Je moet de ruimte krijgen om te laten zien wat je kan, en die ruimte ook benutten
  • Persoon en professie kunnen niet worden gescheiden.
  • Zonder relatie geen prestatie. We hechten veel waarde aan de kwaliteit van interactie tussen mensen.

Uit die principes is een moderne organisatievorm ontstaan; weinig hiërarchisch en zeer ambitieus, vol vertrouwen in elkaar, maar ook vol verwachtingen, met heel veel vrijheden, maar ook hoge verantwoordelijkheden. Een organisatie waar we elkaar uitdagen, ondersteunen en beter maken. Waar we elkaar proberen te zien zoals we zijn, veel meer dan dragers van competenties.

In de afgelopen jaren is de organisatie uitgegroeid tot een 20-tal mensen. We kunnen het vele werk dat op ons afkomt doen door een uitzonderlijk hoge betrokkenheid van onze medewerkers en een groeiende groep vrijwilligers – mensen binnen en buiten het onderwijs – die de urgentie ziet om de pedagogische opdracht in het onderwijsveld van Nederland te versterken. Stichting NIVOZ wordt geleid door een kleine directie van twee: Gabrielle Taus (algemeen directeur) en Rob Martens (wetenschappelijk directeur).

 

NIVOZ-opleidingen

Algemeen // info@nivoz.nl

Docenten:
Suzanne Niemeijer // s.niemeijer@nivoz.nl
Ellen Emonds // e.emonds@nivoz.nl
Merlijn Wentzel // m.wentzel@nivoz.nl
Marleen van der Krogt // m.vanderkrogt@nivoz.nl
Anniek Verhagen // a.verhagen@nivoz.nl
Martijn Galjé // m.galje@nivoz.nl
Gerard de Jong // g.dejong@nivoz.nl
Ton van Rijn // t.vanrijn@nivoz.nl
Mascha Enthoven // m.enthoven@nivoz.nl

NIVOZ-platform hetkind

Algemeen // redactie@nivoz.nl

Annonay Andersson // a.andersson@nivoz.nl
Joyce van den Bogaard // j.vandenbogaard@nivoz.nl
Rikie van Blijswijk // r.vanblijswijk@nivoz.nl
Geert Bors // g.bors@nivoz.nl

NIVOZ-podium

Hartger Wassink // h.wassink@nivoz.nl
Georgina Catania // g.catania@nivoz.nl
Rob van der Poel // r.vanderpoel@nivoz.nl

NIVOZ-denktank

Rob Martens // r.martens@nivoz.nl
Luc Stevens // l.stevens@nivoz.nl
Nickel van der Vorm // n.vandervorm@nivoz.nl
Hartger Wassink // h.wassink@nivoz.nl
Maartje Janssens
// m.janssens@nivoz.nl

Maatschappelijke initiatieven en netwerken, externe betrekkingen: Nickel van der Vorm, Gabriëlle Taus.

Marketing & communicatie: Rob van der Poel

Backoffice: Jetty van der Grift, Georgina Catania.

Bestuur

Edith Hooge (voorzitter): hoogleraar Onderwijsbestuur bij Tias School Business & Society;
Jozef Kok (secretaris): oprichter en voormalig adviseur PO Raad, lector Fontys;
Janneke Stam: voormalig rector Montessori College in Nijmegen;
Ton Duif: voormalig voorzitter Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).


Contact

Algemeen telefoonnummer: 0343-556750
Algemeen secretariaat en office: 
info@nivoz.nl

Bezoek en postadres

 

Stichting NIVOZ
De Horst 1 (landgoed De Horst, gebouw Vossesteyn)
3971 KR Driebergen

Twitter: @nivoz / @hetkind
Facebook-pagina: NIVOZ-platform hetkind, NIVOZ-opleiding pedagogische tact.

 

 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief