Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Onze organisatie

De organisatie van stichting NIVOZ is gestoeld op de visie die we ook in het onderwijs uitdragen. Daarmee willen we congruent zijn met de waarden waar we voor staan.

Enkele principes komen prominent naar voren:

  • Iedereen is toegerust voor zijn of haar eigen ontwikkeling
  • Je moet de ruimte krijgen om te laten zien wat je kan, en die ruimte ook benutten
  • Persoon en professie kunnen niet worden gescheiden.
  • Zonder relatie geen prestatie. We hechten veel waarde aan de kwaliteit van interactie tussen mensen.

Uit die principes is een moderne organisatievorm ontstaan; weinig hiërarchisch en zeer ambitieus, vol vertrouwen in elkaar, maar ook vol verwachtingen, met heel veel vrijheden, maar ook hoge verantwoordelijkheden. Een organisatie waar we elkaar uitdagen, ondersteunen en beter maken. Waar we elkaar proberen te zien zoals we zijn, veel meer dan dragers van competenties.

In de afgelopen jaren is de organisatie uitgegroeid tot een 20-tal mensen. We kunnen het vele werk dat op ons afkomt doen door een uitzonderlijk hoge betrokkenheid van onze medewerkers en een groeiende groep vrijwilligers – mensen binnen en buiten het onderwijs – die de urgentie ziet om de pedagogische opdracht in het onderwijsveld van Nederland te versterken. Stichting NIVOZ wordt geleid door Gabrielle Taus (directeur-bestuurder) en kent een Raad van Toezicht.

NIVOZ-opleidingen

Algemeen // i[email protected]

Docenten:
Tjitske Bergsma // [email protected]
Merlijn Wentzel // [email protected]
Anniek Verhagen // [email protected]
Martijn Galjé // [email protected]
Ellen Emonds // [email protected]
Ton van Rijn // [email protected]

 

NIVOZ-platform hetkind

Algemeen // [email protected]
Annonay Andersson // [email protected]
Joyce van den Bogaard // [email protected]
Rikie van Blijswijk // [email protected]

Rob van der Poel // [email protected]
Beatrice Keunen // [email protected]

NIVOZ-denktank

Maartje Janssens // [email protected]
Eveline Oostdijk // [email protected]
Leone de Voogd // [email protected]
Luc Stevens // [email protected]

Renske Valk // [email protected]

Onderzoek en ontwikkeling: Aziza Mayo // [email protected]

Maatschappelijke initiatieven en netwerken, externe betrekkingen: Nickel van der Vorm, Gabriëlle Taus.

Marketing & communicatie: Rob van der Poel

Backoffice: Jetty van der Grift, Georgina Catania.

Directie

Gabriëlle Taus: directeur-bestuurder // [email protected]

Raad van Toezicht

Arjen Wals (voorzitter): hoogleraar Transformatief Leren voor Sociaal-Ecologische Duurzaamheid aan Wageningen University & Research
Anita Bruin-Raven (lid): docent Persoonlijke Vorming Edith Stein College in Den Haag;
Matthijs Bierman (lid): directeur Nederland Triodos Bank in Zeist;

Contact

Algemeen telefoonnummer: 0343-556750
Algemeen secretariaat en office: 
[email protected]

Bezoek en postadres

 

Stichting NIVOZ
De Horst 1 (landgoed De Horst, gebouw Vossesteyn)
3971 KR Driebergen

Twitter: @nivoz / @hetkind
Facebook-pagina: NIVOZ-platform hetkind, NIVOZ-opleiding pedagogische tact.

 

 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief