Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

NIVOZ-lezing Herman Wijffels in 2006: 'We hebben iedere flinter talent nodig'

Onconventionele perspectieven op onderwijs – uitgesproken door mensen die hun sporen hebben verdiend in hun eigen werkveld – kunnen van grote waarde kunnen zijn voor de ontwikkeling van de samenleving, en voor het onderwijs in het bijzonder. Vanuit dat gegeven is gedurende een aantal jaren de NIVOZ-lezing georganiseerd. In 2006 was Herman Wijffels de eerste in de rij. Je kunt hier zijn volledige voordracht teruglezen.

De NIVOZ-lezing: op uitnodiging laten aansprekende en succesvolle mensen hun licht schijnen op het huidige onderwijs, tegen het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen. Deze lezingen beroering en de nodige impact, op alle lagen van het Nederlandse onderwijsveld en daarbuiten.

De econoom Herman Wijffels (1942) begon zijn carrière bij het Ministerie van Landbouw en Visserij en het Nederlandse Christelijk Werkgeversverbond (het huidige VNO-NCW), om daarna topman bij de Rabobank te worden. Na zijn vertrek bij Rabo in 1999 werd
hij voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), een functie die hij nog net bekleedde ten tijde van zijn NIVOZ-lezing in januari 2006. Niet lang daarna werd hij bewindvoerder bij de Wereldbank en co-voorzitter van de Nederlandse duurzaamheidsdenktank
Worldconnectors. Sinds juni 2009 is Herman Wijffels hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit Utrecht.

Intro op Herman Wijffels’ lezing (uit 2006)

hermanZich bewust van het staan op de drempel van een nieuwe eeuw neemt Herman Wijffels in deze NIVOZ-lezing een macro-perspectief aan, waarbij hij de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste honderd jaar vergelijkt met de ontluikende nieuwe eeuw.

Met zijn openingssalvo zet Wijffels de toon: ‘Het op industriële organisatieprincipes gebaseerde onderwijs-stelsel van de twintigste eeuw is over zijn houdbaarheidsdatum heen.’ Hij onderbouwt zijn stelling en doet een aantal voorstellen voor de ‘aanzienlijke veranderingen die nodig zijn om ons onderwijs te laten voldoen aan de eisen van de 21e eeuw.’

De twintigste emancipatoire beweging van klassenmaatschappij tot samenleving waarin ieder individu zijn eigen talent mag ontdekken en ontplooien moet een vervolgstap krijgen in het onderwijs, stelt Herman Wijffels: ‘Willen wij het talent dat in ieder van ons schuilt optimaal aanspreken, dan zullen we het onderwijsbestel zo moeten inrichten dat het vertrekpunt het individuele niveau is. We hebben elke flinter talent nodig.’

Volgens Wijffels is een toekomst-bestendig onderwijs daarmee van de leraar en de leerling. Scholen moeten autonome kennisondernemingen zijn, waarbij Den Haag nog slechts stuurt op hoofdlijnen en de vrijheid én verantwoordelijkheid legt bij de mensen die het echte werk doen.

Lees hieronder de hele lezing van Herman Wijffels.

De NIVOZ-lezing

Freek de Jonge nam als laatste – op 8 december 2015 – de vijfde NIVOZ-lezing voor zijn rekening. Herman Wijffels, Hans Adriaanssens, Tex Gunning en Mart de Kruif gingen hem de voorbije jaren voor. Een integrale weergave van hun bijdragen vindt u terug in het jubileumboek ‘NIVOZ en de urgentie van goed onderwijs‘. U kunt dit boek voor 10 euro aanschaffen bij Educatheek.

 

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief