Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Gelijke Kansen Alliantie (GKA)

De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) werkt samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs met aandacht voor thuis, school en de leefomgeving. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is sinds oktober 2016 actief in heel Nederland met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA).

De GKA en stichting NIVOZ organiseren in het kader van de landelijke GKA Agenda Professionalisering samen een training voor directeuren , adjunct-directeuren en (con)rectoren in het PO en VO gericht op Pedagogisch Leiderschap en kansengelijkheid , ontwikkeld en uitgevoerd door stichting NIVOZ.

Het tegengaan van kansenongelijkheid is een opdracht voor iedereen, met een grote rol voor het onderwijs. Het verbinden van de drie leefwerelden – school, thuis, omgeving – is heel belangrijk in de aanpak van gelijke kansen. De integrale aanpak van gelijke kansen blijkt ook uit de samenwerking van de GKA met ministeries van SZW (armoedebestrijding en onderwijs arbeidsmarkt) en het ministerie van VWS (jeugd en sport) om deze verbindingen te versterken.

Om kansenongelijkheid te verminderen zijn er verschillende aangrijpingspunten: toegankelijkheid en kwaliteit, overgangen en school en omgeving.

Met gemeenten werkt GKA aan gezamenlijke meerjarige GKA-agenda’s. In deze agenda’s worden afspraken gemaakt over de inzet van data om analyses, onderzoek, experimenten en lokale interventies op te zetten. Dat gebeurt in samenwerking met scholen en maatschappelijke organisaties. De GKA-agenda’s zijn afgestemd op de lokale situatie en problematiek in een gemeente.

Ook biedt GKA schoolleiders, teamleiders en leraren van alle scholen en onderwijsinstellingen de mogelijkheid om communities te vormen. Zij helpen elkaar met het bereiken van doelen, verwachtingen en activiteiten op het gebied van gelijke kansen. Een community ontstaat rondom een thema. Daarbinnen ontwikkelen en delen zij kennis.

 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief