Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

27 juni Extern

Congres 'Werken aan een stevige pedagogische basis' in Amsterdam

De pedagogische basis staat opeens in de belangstelling. Hoezo, is daar wat mis mee dan? Niet direct, maar veranderende tijden vragen om verdere verheldering en verduidelijking. De pedagogische basis is nu in discussie: via een recent rapport van het NJI, een speciale editie van het vakblad Pedagogiek in Praktijk en via dit congres georganiseerd door o.a. vakblad Pedagogiek in Praktijk op 27 juni in Amsterdam.

Een stevige pedagogische basis stimuleert de ontwikkeling van kinderen en ondersteunt ouders bij het opvoeden.

Het draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en helpt bij het omgaan met alledaagse problemen. Maar zo vanzelfsprekend als het klinkt is het in de praktijk niet. Zeker niet voor iedereen. Hoe komt dat? Wat weten we over de pedagogische basis en hoe deze te versterken?

Te denken valt hierbij aan:

  • Meer aandacht en waardering voor de opvoedsteun in het gangbare, alledaagse opgroeien en opvoeden. Mede-opvoeders, -familie, wijk, vrijwilligers, professionals-, goed in stelling brengen zodat ze weer vanzelfsprekend nabij zijn voor de behoeften van kind en ouder; zorgzaam en zorgvuldig, met kennis en empathie.

  • Benoemen van de pedagogische hulpvraag in de jeugdhulp. Hoe krijgen  we zicht op de pedagogische hulpvraag van psychisch ontregelde kinderen in de jeugdhulp, welke processen spelen een rol, hoe gaan we om met beperkingen van kinderen, wat vraag dit van de opvoeders?

  • Werken aan beschermende en versterkende factoren. Analyseren en versterken van de - potentiële- draagkracht in de directe leefomgevingen en sociale netwerken. Beïnvloeden van factoren die de leefomgevingen en sociale verbanden beschermen, en bevorderen van factoren die kansenrijkdom versterken.

  • Professionals die zoveel mogelijk versterken en zo min mogelijk verstoren. Effectiever gebruik maken van de expertise in alle werkvelden rondom kind en ouder voor het concept ‘opgroeien en opvoeden, zo alledaags mogelijk’. Meer participatie en waardering voor de inbreng van kind, jongere en ouder. Professionals in basisvoorzieningen en jeugdzorg van elkaar laten leren voor een inzet die primair geleid wordt door de ontwikkelbehoeften van kind, gericht op duurzame effecten.

Bekijk hier het hele programma.

Dit congres is bedoeld voor (ortho)pedagogen, kinderpsychologen, ontwikkelingspsychologen, jeugdhulpwerkers, jeugdzorgwerkers, pedagogisch medewerkers, hbo docenten, professionals in het basisonderwijs, onder wie leerkrachten, zorgcoördinatoren, IB'ers, remedial teachers, schoolpsychologen en schoolmaatschappelijk werkers, en beleidsmedewerkers bij gemeenten.

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief