Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

7 december Extern

Congres De Nieuwe Meso: Vraagt onderwijs nieuw leiderschap?

Op donderdag 7 december is het jubileumcongres van De Nieuwe Meso, met als titel: Vraagt onderwijs nieuw leiderschap? De locatie is het congrescentrum de Reehorst in Ede. Ruud Veltenaar, Iliass el Hadioui en Sjef Drummen zijn keynote-sprekers.

De Nieuwe Meso is een vakblad voor schoolleiders en -bestuurders en wil van betekenis zijn voor leidinggevenden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs en teamleiders tot en met bestuursvoorzitters die graag lezen over onderwerpen waarmee zij in hun dagelijkse werk mee te maken hebben.

We zouden het bijna vergeten, maar in het onderwijs draait het allemaal om de leerling en de leraar. Daarom heen heeft de leidinggevende hele belangrijke zaken te doen. De vraag is of zij hiervoor voldoende tijd en ruimte hebben, omdat tegelijkertijd ook de politiek en de samenleving het nodige vragen waar de leidinggevende passende antwoorden op wil of moet zien te vinden.

Het is evident dat het onderwijs deel uitmaakt van een complexe omgeving: snel elkaar opvolgende ontwikkelingen en trends in de samenleving komen steeds nadrukkelijker de school binnen, het overheidsbeleid (de minister) vraagt steeds meer van de inzet en verantwoordelijkheid van de medewerkers, met name de leidinggevende en dat geldt ook voor wat de ouders en leerlingen verwachten van de school. Daarnaast vraagt ook de interne organisatie de nodige aandacht. In dit externe en interne krachtenveld, waarin de aandacht voor korte termijnoplossingen vaak het werken aan een lange termijn visie in de weg staat, moeten de medewerkers, met name de leidinggevenden zo vindt men, handelen, keuzes maken, overeind en goedgemutst blijven, aandacht hebben en geven enz. Dit betekent dat je stevig moet staan en juist wel vanuit een lange termijn visie te midden van de dagelijkse druk en drukte eigen keuzes te maken: hoe steviger je staat en weet waar je van bent en waar je voor wilt gaan, des te beter weet je wat je uiteindelijk wel of niet doet.

Al met al voor de leidinggevende een lastige en ondankbare positie: hoe vind je het juiste evenwicht tussen wat de overheid en de samenleving vragen en wat goed is voor de leraar en de leerling en wat vraagt dit van het leiderschap?

Deze vraag staat centraal op het congres. We hebben enkele visionaire denkers uitgenodigd om deze vraag (Vraagt onderwijs nieuw leiderschap?) uit te werken. Zo zal Ruud Veltenaar ons uitdagen om anders te denken en te handelen. Illiass el Hadioui zal zijn inzichten delen over het verbinden van de culturele diversiteit in het onderwijs en Sjef Drummen zal ons inspireren met zijn revolutionaire benadering van gepersonaliseerd leren. 

Met vertegenwoordigers uit de onderwijssector op onze informatiemarkt en een uitgebreid scala aan workshop waarin we dieper ingaan op de vraag: Vraagt onderwijs nieuw leiderschap? 

Inleiding Panelgesprek

Hoe maken we het onderwijs dienstbaar aan het leven?

We hebben, in ons streven naar ‘grip op de zaak’ en ‘het mag niet mis gaan’ een wereld gecreëerd waarin wij als levende organismen moeten zien te functioneren in vierkante containers.

We zijn in de loop van de tijd het zicht op de bedoeling van educatie kwijtgeraakt en moeten nu ons zien te verhouden tot een systeem dat van ons vraagt om de kinderen in ‘hoger’ versus ‘lager’ te sorteren, in ‘normaal’ versus ‘afwijkend’ en in ’theoretisch’ versus ‘praktisch’. 

Na deze inleiding gaat Claire Boonstra in gesprek met de vertegenwoordigers van de PO Raad en VO Raad en met de aanwezigen in het publiek over deze vragen.

Meld je hier aan!

 

 

 

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief