Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

3 februari Extern

Boekpresentatie "Kiezen voor wat van waarde is: Van feiten gebaseerd naar ethisch gefundeerd onderwijs"

Het boek Kiezen voor wat van waarde is biedt onderwijsgevenden, schoolleiders, bestuurders én onze leerlingen een perspectief en handvatten om op verantwoorde wijze vorm te geven aan de wereld waarin we leven. Daarbij gaat het erom dat we goed willen omgaan met onszelf, met elkaar, met de levende natuur en de reserves van onze aarde. Op Vrijdagmiddag 3 februari 2023 van 13:00 uur tot 16:00 uur wordt het gepresenteerd in de Dutch Innovation Factory in  Zoetermeer.

Sprekers zijn o.a. rabbijn Awraham Soetendorp en dr. Nicolina Montessori.

Ook is er de presentatie van “het sterprogramma” door de Buitenkamer.

Het sterprogramma beoogt onderwijsgevenden de ingrediënten te bieden voor het samenstellen van hun eigen leertraject, toegesneden op de eigen onderwijspraktijk, met als doel om hun leerlingen/studenten op te leiden tot ethisch bekwaam handelende personen.

Het sterprogramma is gebaseerd op het stermodel dat door Frederike de Jong is ontwikkeld en dat in het boek Kiezen voor wat van waarde is nader wordt toegelicht.

Aanmelden

Aanmelden is gratis en kan via deze link

Inhoud van het boek
Het boek Kiezen voor wat van waarde is biedt onderwijsgevenden, schoolleiders, bestuurders én onze leerlingen een perspectief en handvatten om op verantwoorde wijze vorm te geven aan de wereld waarin we leven.

Daarbij gaat het erom dat we goed willen omgaan met onszelf, met elkaar, met de levende natuur en de reserves van onze aarde.

Het boek hanteert een ander en reëler waarheidsconcept dan wat we ons in de Moderne tijd hebben eigengemaakt:

een leefbare aarde als ethische horizon voor ons handelen en leren.

Dit alles in het besef dat we onze verantwoordelijkheid niet langer mogen afwentelen op de nu eenmaal als gegeven beschouwde ‘feiten’, waarnaar we dan in termen van waarheden kunnen verwijzen en ons achter verschuilen.

Het vereist een verandering in ons denken en handelen naar een ethisch perspectief. Daarin gaat het om het gehoor geven aan het appèl dat met het menszijn is gegeven, namelijk: om goed te doen.

Dit boek zet op een persoonlijke en werkbare wijze het gesprek over de visie en missie van de school op de agenda.

Programma
Afwisselend sprekers, ruimte voor vragen, muziek, overhandigen eerste exemplaren van het boek en een hapje en een drankje.

Informatie
Via [email protected]

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief