NIVOZ Jaarverslag 2021

12 N I VOZ- o rgan i sa t i e Stichting NIVOZ sterkt leraren en schoolleiders in hun pedagogische opdracht. Daartoe opereert het instituut binnen vier afzonderlijke pijlers, die onderling samenhangen: • NIVOZ-opleidingen Trajecten gericht op het versterken van het pedagogisch handelen van leraren en schoolleiders in po, vo, mbo, hbo en universiteiten. • NIVOZ-platform hetkind Online ontmoetingsplaats met verhalen en artikelen waarin theorie en praktijk van pedagogisch handelen samenkomen. • NIVOZ-podium Inspirerende onderwijsavonden, lezingen, symposia en studiedagen vanuit pedagogisch perspectief. • NIVOZ-denktank Legitimering van de pedagogische onderwijspraktijk vanuit een breed palet aan wetenschappelijke bronnen en onderzoek. De organisatie van stichting NIVOZ is gestoeld op de visie die we ook in het onderwijs uitdragen. Enkele principes komen daarbij prominent naar voren: • Belang van een heldere en gedeelde missie • Iedereen is toegerust voor zijn of haar eigen ontwikkeling • Je moet de ruimte krijgen om te laten zien wat je kan, en die ruimte ook benutten • Persoon en professie kunnen niet worden gescheiden • ‘Zonder relatie geen prestatie’. We hechten veel waarde aan de kwaliteit van interactie tussen mensen

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUzMjc=