NIVOZ Jaarverslag 2021

70 ACTIVA in EUR 31-12-2021 31-12-2020 Vaste activa Materiële vaste activa Andere vaste bedrijfsmiddelen 0,00 0,00 Totaal Materiële vaste activa 0,00 0,00 Totaal Vaste activa 0,00 0,00 Vlottende activa Liquide middelen Liquide middelen 22.186.772,67 626.011,08 Totaal Liquide middelen 22.186.772,67 626.011,08 Handelsdebiteuren Handelsdebiteuren 44.753,11 19.905,62 Totaal Handelsdebiteuren 44.753,11 19.905,62 Overige vorderingen Overlopende activa 17.661,68 115.910,81 Totaal Overige vorderingen 17.661,68 115.910,81 Voorraden Gereed produkt en handelsgoederen 15.774,17 11.468,00 Totaal Voorraden 15.774,17 11.468,00 Totaal Vlottende activa 22.264.961,63 773.295,51 Totaal ACTIVA 22.264.961,63 773.295,51 ST I CHT I NG N I VOZ • BA LANS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUzMjc=