NIVOZ Jaarverslag 2021

69 in EUR 31-12-2021 31-12-2020 Baten Baten uit dienstverlening 304.515,99 223.052,41 Subsidies en giften 22.515.352,33 1.106.564,67 Totaal Baten 22.819.868,32 1.329.617,08 Directe lasten Inkoopwaarde baten 192.123,59 199.193,66 Totaal directe lasten 192.123,59 199.193,66 Brutomarge 22.627.744,73 1.130.423,42 Indirecte lasten Personeelskosten 868.363,81 589.697,61 Huisvestingskosten 39.610,44 39.060,75 Kantoorkosten 66.968,34 43.154,36 Reis en verblijfkosten 9.582,41 14.534,16 Verkoopkosten 14.155,17 10.413,15 Overige kosten 1.258,84 1.135,91 Totaal indirecte lasten 999.939,01 697.995,94 Bedrijfsresultaat voor interest en belasting 21.627.805,72 432.427,48 Financiele baten en lasten 74.533,59 45,51 Incidentele baten en lasten 4.938.953,00 0,00 Totaal 5.013.486,59 45,51 Exploitatieresultaat 16.614.319,13 432.381,97 ST I CHT I NG N I VOZ • STA AT VAN BAT EN EN LA ST EN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUzMjc=