NIVOZ Jaarverslag 2021

37 → WCD in de scholen – leiderschap De betrokken schoolleiders zijn in januari 2021 gestart met het leiderschapstraject dat vanuit NIVOZ werd uitgevoerd, geënt op het NIVOZ-opleidingstraject Pedagogisch Leiderschap. Het leiderschapstraject is gebaseerd op de aanname dat als leiders zich als mens en leider verbinden aan WCD, zij steviger staan in het uitvoeren van hun pedagogische opdracht. Het legt een basis voor het ontwerpen van ontwikkeltrajecten met hun team. Hierbij worden zij gesteund door onderzoekers vanuit het programma en vanuit de werkplaats, de plek waarin scholen en lerarenopleiding met elkaar optrekken om de samenhang tussen het WCD en het opleiden van leraren te bestendigen. Het is met name voor schoolleiders een ingewikkeld jaar geweest, de werkdruk was enorm hoog door ziekte van leraren, het navolgen van de maatregelen (en het snelle schakelen), het organiseren van online onderwijs, etc. Helaas heeft hierdoor een aantal scholen besloten om te stoppen met het WCD-programma. Andere heeft het juist weer gesterkt in hun deelname. → WTD – brede vorming van leraren in opleiding Als we breed vormend onderwijs beogen, waarin álle kinderen zich gezien voelen en zich kunnen ontplooien, wat vraagt dat dan van het opleiden van leraren? De vier opleidingen (Driestar Hogeschool, Windesheim/Teachers College, Hogeschool Leiden/ Spring en Hogeschool van Amsterdam/LiVO) hebben samen met onderzoekers gewerkt aan het bouwen van een praktijktheorie. Iedere opleiding heeft een ontwikkelplan gemaakt, vanuit een pedagogische oriëntatie en brede vorming in de grootstedelijke context, waarin ze proeftuinen ontwerpen om hier vorm aan te geven. In de tweede helft van 2021 hebben zij elkaar steeds een inkijkje gegeven in hoe ze hieraan werken, waarbij hun studenten werden betrokken en de leergemeenschap de rol van critical friend (en fellow seeker) had. De slag naar concrete handelingspraktijken heeft het gezamenlijk leren een boost gegeven! Lees hier waar de opleidingen aan werken! Vooruitblik 2022 We zijn op stoom! En in 2022 kunnen we elkaar weer fysiek ontmoeten. We werken verder aan de proeftuinen in de opleidingen en de scholen, en hebben meer aandacht voor het deelbaar maken van de ervaringen en inzichten. We zouden graag nog een aantal scholen betrekken. Houd www. wholechilddevelopment.nl in de gaten voor recente ontwikkelingen. Hier kun je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief! ↓

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUzMjc=