NIVOZ Jaarverslag 2021

32 Educa t i eve Mas te r P r ima i r Onde r wi j s ( EMPO Ro t te rdam) Met de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft NIVOZ de Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) ontwikkeld, met de pedagogiek als basis in de grootstedelijke context. De roep om goede leraren is gigantisch en in de nieuwe tweejarige master – waarbij je zowel een Master of Science behaalt als een lesbevoegdheid voor het Primair Onderwijs – word je opgeleid om het verschil te maken op basisscholen in de binnenstad. Daar waar kinderen het meest afhankelijk zijn van goed onderwijs als het gaat om hun kansen voor de toekomst. Bij de totstandkoming van de EMPO, de toekenning ervan en bij de ontwikkeling van het curriculum is NIVOZ vanaf het allereerste begin betrokken geweest. In de praktijk zullen ook docenten vanuit NIVOZ modules verzorgen in de master en studenten begeleiden. Er zal ook een programma ‘Grootstedelijke pedagogiek’ worden ingericht, dat aan deze opleiding en de participerende scholen verbonden zal zijn. De grootstedelijke context vraagt van de leraar pedagogische handelingsexpertise en vaardigheden op het gebied van het creëren van kwaliteitsvolle relaties met leerlingen en een inclusieve en uitdagende leeromgeving. Het kalenderjaar 2021 was voor de ontwikkelingen van deze EMPO

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUzMjc=