NIVOZ Jaarverslag 2021

66 F I NANC I ËN Jaarlijks wordt in het derde kwartaal de begrotingscyclus doorlopen. Bij het opstellen van de begroting wordt gekeken naar de strategische doelstellingen en de korte termijn veranderingen in de organisatie. De jaarrekening wordt in het eerste kwartaal opgemaakt. De begroting en de jaarrekening worden in de Raad van Toezicht vergaderingen goedgekeurd. Maandelijks worden de managementrapportages bekeken door de directie en de financiële administratie. Drie keer per jaar worden de managementrapportages besproken met de Raad van Toezicht. In 2021 is er een NIVOZ-arbeidsvoorwaardenregeling opgesteld. De stichting kent geen bijzondere beloning anders dan de mogelijkheid van een verhoging binnen de eigen functieschaal. Dit geldt ook voor de directiebeloning binnen de norm van de VFI-beloningsregeling voor directeuren. Administratiekantoor Finance Matters verzorgt en controleert de administratie en stelt de jaarrekening op. Boschland accountants en adviseurs geeft een beoordelingsverklaring af. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn openbaar. NIVOZ is een stichting zonder winstoogmerk. Alle opbrengsten worden gebruikt om de doelstelling te verwezenlijken. NIVOZ heeft een bij de belastingdienst erkende ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De Belastingdienst controleert periodiek de ANBI-status.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUzMjc=