NIVOZ Jaarverslag 2021

18 Raad van Toez i ch t De Raad van Toezicht (RvT) bij NIVOZ bestaat momenteel uit Matthijs Bierman, Anita Bruin-Raven en Arjen Wals (voorzitter). Bruin-Raven is docent Persoonlijke Vorming op het Edith Stein College in Den Haag. Bierman is werkzaam als zakelijk mediator en nalatenschapsmediator bij Stone Partners in Amsterdam. Wals is hoogleraar op het terrein van leren voor duurzame ontwikkeling aan de Wageningen Universiteit. In het afgelopen jaar is de RvT driemaal bijeengekomen, met aandacht voor de verschillende functies van een Raad van Toezicht; als klankbord, als toezichthouder en als werkgever. Vanwege de pandemie vonden de eerste twee vergaderingen online plaats. De laatste vergadering van het jaar kon gelukkig face-to-face plaatsvinden ten kantore van NIVOZ. Tijdens alle vergaderingen (21-04-2021, 30-06-2021 en 03-112021) is wederom veel aandacht besteed aan de samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam voor de realisatie van de nieuwe universitaire lerarenopleiding (EMPO), de accreditatie daarvan, de verhuizing naar Rotterdam en de financiële, juridische en personele gevolgen en mogelijke risico’s daarvan voor NIVOZ. Hierbij houdt de RvT steeds de plannen tegen het licht van de missie en doelstelling van de stichting. De RvT heeft een en ander zorgvuldig besproken en geconcludeerd dat NIVOZ een nieuw hoofdstuk aan het schrijven is in haar geschiedenis en er met de samenwerking en verhuizing nieuwe mogelijkheden ontstaan om nog meer pedagogische impact te hebben dan NIVOZ al heeft met het bestaande aanbod. Geconstateerd is dat vooralsnog NIVOZ de impact van de

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUzMjc=